Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 stycznia 2020  13:36

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej „Wykonania systemu elektrotrzymaczy w drzwiach p.poż. zamontowanych w korytarzach budynku Oddziału ZUS w Wałbrzychu przy ul. Kasztanowej 1”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/2/2020-ADG

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania oraz przedmiotu zamówienia jest:
  Tomasz Bieniasiewicz
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 74 64 97 226
  E: tomasz.bieniasiewicz@zus.pl,
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:00 do 14:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 stycznia 2020  13:09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2020  09:10