Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 maja 2020  12:55

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  „Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych w magazynie akt
  w obiegu bieżącym w Inspektoracie ZUS w Nowej Soli ul. Kościuszki 29”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział Zielona Góra
  Ul. Kupiecka 65, 65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/273/07/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w terminie do 27.05.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus.pl.
  Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11:00 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty. Otwarcie ofert (niejawne) odbędzie się w dniu 27.05.2020 r. o godz. 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2020  14:00