Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 października 2020  11:04

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Dzierżawa centrali telefonicznej w budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4 wraz z serwisem urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/18/2020-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB) do 27.10.2020 r. do godziny 10:00

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego.


  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Iwona Maszkowska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 23 37
  E: ZAP_Olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 07:00-15:00 (pn.- pt.)

  oraz w zakresie przedmiotu zamówienia i warunków realizacji:
  Mirosław Radziewicz – pracownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, tel. 89 521 21 09.