Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 października 2020  11:10

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Oddziału ZUS w Płocku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/28/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 27.10.2020 r. godz. 10:00
  2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy
  3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
  4. Składanie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Plock@zus.pl
  5. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  W zakresie opisu przedmiotu zamówienia
  – Ewa Pawlak
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: 24 262 52 71 wew. 24-11, E: ewa.pawlak05@zus.pl
  W zakresie proceduralnym
  – Marta Pomierna
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: 24 262 52 71 wew. 25-05, E: marta.pomierna@zus.pl