Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 listopada 2020  19:20

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Konserwacja pokrycia dachowego budynku Biura Terenowego ZUS w Krotoszynie, ul. Kobierska 5b”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  ul. Wysocka 1 b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/273/32/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania są:

  w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

  1) Waldemar Skrzypczak
  Starszy inspektor, Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  tel. +48 627357333
  e-mail: waldemar.skrzypczak@zus.pl
  godziny kontaktu z wykonawcami: 8.00 – 14.00 (pn.- pt.), lub

  2) Barbara Maury
  Inspektor, Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  tel. +48 627357333
  e-mail: barbara.maury@zus.pl
  godziny kontaktu z wykonawcami: 8.00 – 14.00 (pn.- pt.).

  w kwestiach proceduralnych:

  Damian Winiarski
  Starszy specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
  tel. +48 627357286
  e-mail: zap_ostrow_wielkopolski@zus.pl
  godziny kontaktu z wykonawcami: 8.00 – 14.00 (pn.- pt.).

  Wykonawcy mogą składać oferty w terminie do 25 listopada 2020 r. do godz. 9:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 listopada 2020  10:30