Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 stycznia 2021  11:52

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Przeprowadzenie okresowych:
  a) przeglądów, konserwacji i remontów gaśnic,
  b) przeglądów, konserwacji hydrantów wewnętrznych, zaworów i węży hydrantowych,

  oraz

  c) wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych,
  d) zakwalifikowanie sprzętu ppoż. do dalszej eksploatacji, remontu (naprawy),
  legalizacji lub likwidacji,
  e) dokumentowanie przeglądów i konserwacji.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  ul. Pretficza 11
  50-930 Wrocław

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  8000360858

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert 15.01.2021 r. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 stycznia 2021  08:11