W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 kwietnia 2021  11:09

 • Nazwa zamówienia

  Zakup i montaż dźwigu w budynku Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 – Cz. I
  Zakup i montaż dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza wielkiego 48 – Cz. II

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Adres zamawiającego

  ul. Kościuszki 32
  33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  570000/271/2/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  5 maja 2021  09:00

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2021  11:14