Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 września 2019  08:13

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Sprzedaż i dostawa 7 sztuk projektorów multimedialnych oraz 3 sztuk ekranów projekcyjnych na stojaku dla Oddziału ZUS w Płocku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/19/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: 26.09.2019 r. godz. 10:00
  Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
  Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 września 2019  14:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 września 2019  09:12