Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 stycznia 2020  10:41

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Obniżenie temperatury powietrza w 4 budynkach biurowych O/ZUS w Wałbrzychu".

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/2/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Tomasz Bieniasiewicz
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 74 64 97 226
  E: tomasz.bieniasiewicz@zus.pl,
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:00 do 14:00 (pn.- pt.)

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie procedury jest:
  Marta Onak, Krzysztof Marciniak
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 74 64 97 105, +48 74 64 97 175
  E: zap_walbrzych@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 7:00 do 14:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 stycznia 2020  09:41