Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 października 2018  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy mebli

 • Tytuł postępowania

  Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych do budynków Oddziału ZUS
  w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 oraz przy ul. Lwowskiej 2.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 CHORZÓW

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/273/20/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl
  lub
  2. Dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW, piętro I, pokój 120, z dopiskiem: "Oferta w postępowaniu na dostawę mebli biurowych” - nie otwierać przed
  31 października 2018 r. godz. 12:00"

  - do 31 października 2018 r. do godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 listopada 2018  14:00