Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  23 października 2018  13:06

 • Kategoria zakupowa

  Usługi szkoleniowe

 • Tytuł postępowania

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z obszaru zarządzania jakością
  i zarządzania procesowego na temat „Zarządzanie jakością poprzez Coaching i Mentoring w call center” dla kadry kierowniczej oraz specjalistów Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Adres zamawiającego

  Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Numer postępowania

  370000/273/21/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:
  Justyna Malinowska
  Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 59 841 94 06
  E: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)

  Anna Wyskocka-Zawadzińska
  Starszy Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 59 841 94 06
  E: zamowienia_publiczne_slupsk@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00-15:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 listopada 2018  16:20