W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2021  09:35

 • Tytuł zamówienia

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy windy towarowej w budynku Inspektoratu ZUS w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 14 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu
  ul. Kasztanowa 1
  58-390 Wałbrzych

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/5/2021-ADG

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  7 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia oraz procedury jest:
  Tomasz Bieniasiewicz
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  +48 74 64 97 226,
  kom.: +48 502 008 161,
  e-mail: tomasz.bieniasiewicz@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn. - pt.)

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2021  10:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 kwietnia 2021  11:18