Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 września 2019  11:02

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych w Inspektoracie ZUS w Końskich przy ul. Partyzantów 50, 52"

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/273/8000277273/2019

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

  Marcin Adamczyk
  Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego
  T: +48 41 3356 807
  E: marcin.adamczyk@zus.pl

  Joanna Książek
  Specjalista
  T: +48 41 33 56 744
  E: joanna.ksiazek02@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 września 2019  13:26