Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 maja 2020  11:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów spożywczych i wody

 • Tytuł postępowania

  Sukcesywna dostawa wody mineralnej i soków (część I) i sukcesywna dostawa wody źródlanej oraz dzierżawa dystrybutorów wody (część II) na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/273/3/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  2. Ofertę należy złożyć w terminie do 25 maja 2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2020  08:45

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 czerwca 2020  11:00