Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 listopada 2018  13:07

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy i podległych TJO

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  ul. Św. Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  0400000/271/10/2018/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Oferty należy składać w terminie do dnia 16-11-2018 r. do godz. 10:00

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  w sprawach formalno – prawnych:
  Imię i nazwisko: Grzegorz Jankowski, Stanowisko Starszy Inspektor, nazwa jednostki organizacyjnej: ZUS O/Bydgoszcz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 (52) 34-18-308 E: zampubl_bydgoszcz@zus.pl
  w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Imię i nazwisko: Jolanta Darłak, Stanowisko Starszy Inspektor, nazwa jednostki organizacyjnej: ZUS O/Bydgoszcz Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 (52) 34-18-218 E: jolanta.darlak@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 14:30 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 listopada 2018  10:44

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 grudnia 2018  13:19