Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 czerwca 2019  13:14

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługi okresowych przeglądów i konserwacji oraz wykonywanie napraw w przypadku wystąpienia awarii urządzeń klimatyzacyjnych stacjonarnych i przenośnych, central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych zainstalowanych w obiektach Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/273/8000268200/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_czestochowa@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa
  lub
  3. doręczyć osobiście w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa - Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A
  - do 14 czerwca 2019 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2019  13:40