Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  20 września 2018  15:40

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie serwisu sprzętu drukującego w Oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Wrocławiu.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział we Wrocławiu

 • Adres zamawiającego

  50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  470000/271/13/2018-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 września 2018  15:34