Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 września 2018  00:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Kompleksowe sprzątanie w latach 2019-2021 w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Siedlcach

 • Logotyp

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  360000/271/4/2018-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  90910000-9 usługi sprzątania
  90911200-8 usługi sprzątania budynków
  90919200-4 usługi sprzątania biur
  90911100-7 usługi sprzątania miejsc noclegowych
  90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
  77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
  90620000-9 usługi odśnieżania
  90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
  90911300-9 usługi czyszczenia okien
  98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce
  Kancelaria – pok. nr 1, parter

 • Termin składania ofert

  25 października 2018  11:30

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 października 2018  08:15

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 października 2018  08:31

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 października 2018  14:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 grudnia 2018  14:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 grudnia 2018  13:17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 stycznia 2019  11:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 stycznia 2019  11:57