Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

PREZES SPRAWUJE NADZÓR NAD PIONEM ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORAZ NADZORUJE WCHODZĄCY W JEGO SKŁAD:

  • Gabinet Prezesa
  • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
  • Departament Współpracy Międzynarodowej
  • Biuro Rady Nadzorczej
  • Departament Audytu
  • Departament Kontroli Wewnętrznej
  • Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Departament Spraw Pracowniczych
  • Departament Obsługi Klientów

oraz bezpośredni nadzór nad:

  • służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie

Prezesowi Zakładu bezpośrednio podlega funkcjonujący w ramach Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz funkcjonujący w ramach Departamentu Audytu Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - GPR - 28.10.2015 r., godz. 13:55

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 02.06.2017 r., godz. 10:00