Rejestr zmian

Data

Zakres zmian

Osoba odpowiedzialna

2018-01-08 Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS" Anna Borowska
2018-01-08 Zaktualizowano stronę "Petycje" Anna Borowska
2017-12-29

Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe"

Anna Borowska
2017-12-29 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2017-12-15 Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS" Anna Borowska
2017-11-27 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2017-11-17 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2017-11-16 Zaktualizowano stronę "Rada Nadzorcza ZUS" Anna Borowska
2017-11-13 Zaktualizowano stronę "Plany finansowe ZUS" Anna Borowska
2017-11-13 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Anna Borowska
2017-11-02 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2017-11-02 Zaktualizowano stronę "Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS" Anna Borowska
2017-11-02 Zaktualizowano stronę: "sprawozdania okresowe -Sprawozdania finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" Anna Borowska
2017-11-02 Zaktualizowano stronę: "sprawozdania okresowe - Sprawozdania finansowe Funduszu Alimentacyjnego" Anna Borowska
2017-11-02 Zaktualizowano stronę: "sprawozdania okresowe - Sprawozdania finansowe Funduszu Emerytur Pomostowych" Anna Borowska
2017-10-11 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe" Anna Borowska
2017-09-28 Zaktualizowano stronę "Plany ZUS" Anna Borowska
2017-09-26 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2017-09-26 Zaktualizowano stronę " Zgłoś nadużycie lub korupcję " Anna Borowska
2017-09-25 Zaktualizowano stronę "Informacje dla osób niesłyszących" Anna Borowska
2017-09-22 Zaktualizowano stronę "Informacje dla osób niesłyszących" Anna Borowska
2017-07-13 Zaktualizowano stronę "Sprawozdania z działalności ZUS" Anna Borowska
2017-06-19 Zaktualizowano stronę: "Regulamin organizacyjny ZUS" Anna Borowska
2017-06-19 Zaktualizowano stronę: "sprawozdania okresowe - Sprawozdania finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej" Anna Borowska
2017-06-19 Zaktualizowano stronę: "sprawozdania okresowe -Sprawozdania finansowe FRD" Anna Borowska
2017-06-02 Zaktualizowano stronę "Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Anna Borowska
2017-06-02 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2017-05-22 Zaktualizowano stronę "Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Anna Borowska
2017-05-16 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe" Anna Borowska
2017-04-03 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Anna Borowska
2017-03-30 Zaktualizowano stronę "Prognozy"" Anna Borowska
2017-03-06 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sławomir Nowacki
2017-02-22 Zaktualizowano stronę "Informacje dla osób niesłyszących" Sebastian Daciek
2017-02-16 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sławomir Nowacki
2017-02-02 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sławomir Nowacki
2017-01-18 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sławomir Nowacki
2017-01-05 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sebastian Daciek
2017-01-02 Zaktualizowano stronę "Petycje" Sebastian Daciek
2016-12-30 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Sławomir Nowacki
2016-12-29 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - dokumenty ubezpieczeniowe" Sławomir Nowacki
2016-12-22 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sławomir Nowacki
2016-12-08 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sławomir Nowacki
2016-12-07 Zaktualizowano stronę "Informacje dla osób niesłyszących" Sławomir Nowacki
2016-11-17 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Sławomir Nowacki
2016-11-02 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-10-26 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-10-24 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-10-07 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-09-26 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-09-23 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-09-19 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-09-12 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-09-05 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-09-02 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego -> Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Nowacki Sławomir
2016-09-01 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-08-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-07-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Daciek Sebastian
2016-07-19 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania roczne -> Sprawozdania finansowe ZUS" Daciek Sebastian
2016-07-19 Zaktualizowano stronę "Petycje" Daciek Sebastian
2016-07-19 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego -> Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)" Daciek Sebastian
2016-07-19 Zaktualizowano stronę "Informacje dla osób niesłyszących" Daciek Sebastian
2016-07-15 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-07-06 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-06-22 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Nowacki Sławomir
2016-06-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-06-14 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-06-13 Zaktualizowano Stronę " Dostęp do informacji publicznej" Nowacki Sławomir
2016-06-13 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-06-09 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Nowacki Sławomir
2016-06-01 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Daciek Sebastian
2016-06-01 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania roczne -> Sprawozdania finansowe FUS" Daciek Sebastian
2016-06-01 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania roczne -> Sprawozdania finansowe FEP" Daciek Sebastian
2016-06-01 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Daciek Sebastian
2016-05-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-05-09 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-04-21 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Daciek Sebastian
2016-04-21 Zaktualizowano stronę "Informacje dla osób niesłyszących" Daciek Sebastian
2016-04-11 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-03-23 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego" Nowacki Sławomir
2016-03-18 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-03-09 Zaktualizowano: "Akt powołania na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Nowacki Sławomir
2016-03-09 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-02-26 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego" Nowacki Sławomir
2016-02-25 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-02-23 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego" Nowacki Sławomir
2016-02-04 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-01-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2016-01-12 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Daciek Sebastian
2016-01-11 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Nowa strategia ZUS" Daciek Sebastian
2016-01-11 Zaktualizowano stronę "Organy ZUS -> Rada Nadzorcza ZUS" Daciek Sebastian
2015-12-18 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-12-04 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-11-19 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-10-22 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-10-12 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-09-17 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-08-26 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-08-06 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS Nowacki Sławomir
2015-08-04 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Sprawozdania finansowe FAL" Daciek Sebastian
2015-08-04 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Sprawozdania finansowe FUS" Daciek Sebastian
2015-08-04 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania okresowe->Sprawozdania finansowe FEP" Daciek Sebastian
2015-07-13 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-07-02 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne->Sprawozdania finansowe FUS->Archiwum->FUS bilanse 2013" Szymański Leszek
2015-07-02 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne->Sprawozdania finansowe FUS" Szymański Leszek
2015-07-02 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania->Sprawozdania roczne->Sprawozdania finansowe FEP->Archiwum->FEP bilanse 2013" Szymański Leszek
2015-07-02 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego" Nowacki Sławomir
2015-06-17 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-06-03 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-05-25 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-04-17 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-04-16 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-04-01 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-04-01 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-03-19 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Daciek Sebastian
2015-03-04 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-02-23 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-02-04 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Daciek Sebastian
2015-01-22 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2015-01-07 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-12-17 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-12-04 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-11-19 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-11-12 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-11-06 Zaktualizowano stron "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-10-29 Zaktualizowano stronę "Wymagania dla oprogramowania interfejsowego" Daciek Sebastian
2014-10-17 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-10-01 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2014-09-18 Zaktualizowano stron "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-09-17 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-09-05 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-07-18 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-07-04

Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS"

Nowacki Sławomir
2014-06-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-06-11 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-06-10 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-05-21 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-05-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-05-15 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-04-24 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień udzielonych w formie papierowej przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-04-18 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-04-03 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-03-24 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2014-03-05 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-02-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-02-11 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym wydanych przez Prezesa ZUS" Nowacki Sławomir
2014-01-15 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Daciek Sebastian
2014-01-15 Zaktualizowano stronę "Organy ZUS -> Zarząd Zakładu" Daciek Sebastian
2014-01-15 Zaktualizowano stronę "Organy ZUS -> Prezes Zakładu" Daciek Sebastian
2014-01-15 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2014-01-10 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Szymański Leszek
2013-12-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-12-04 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-11-29 Zaktualizowano stronę "Regulamin organizacyjny Zakładu" Grodkowski Dariusz
2013-11-25 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-11-12 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-11-08 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-11-05 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Plany finansowe ZUS" Daciek Sebastian
2013-10-18 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-10-16 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-10-14 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-09-24 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-09-10 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Nowacki Sławomir
2013-08-22 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-07-26 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-07-09 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Prognozy" Celej Michał
2013-07-09 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Daciek Sebastian
2013-06-25 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-06-10 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-05-21 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-05-10 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-04-19 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-04-03 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-03-26 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-03-08 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-02-22 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-02-14 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-01-30 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-01-16 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2013-01-03 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-12-20 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-12-10 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-11-21 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-11-08 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-11-05 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania finansowe FUS" Daciek Sebastian
2012-11-05 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania finansowe FEP" Daciek Sebastian
2012-11-05 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania finansowe FAL" Daciek Sebastian
2012-10-26 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-10-03 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-09-19 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-09-07 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-08-28 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-08-14 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-08-01 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-07-31 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania z wyników losowania do OFE" Daciek Sebastian
2012-07-31 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania finansowe FEP" Daciek Sebastian
2012-07-31 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania finansowe FAL" Daciek Sebastian
2012-07-31 Zaktualizowano stronę "Prognozy, plany, sprawozdania -> Sprawozdania finansowe FUS" Daciek Sebastian
2012-07-25 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Szymański Leszek
2012-07-10 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian
2012-06-21 Zaktualizowano stronę "Rejestr upoważnień wydanych przez Prezesa ZUS dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" Daciek Sebastian