Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

6 października 2017  12:42

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi wewnętrznych i naprawa części jezdni z kostki brukowej w Oddziale ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Częstochowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa

Województwo

śląskie

Numer postępowania

090000/271/6/2017-ADG/ZP

Określenie trybu zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201083/INFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

Data publikacji ogłoszenia 06 października 2017  13:30

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Małgorzata Bejm
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Częstochowie
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa
Tel. (34) 368-94-23
e-mail: malgorzata.bejm@zus.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201084/Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - tryb z wolnej ręki.pdf