Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

14 maja 2018  08:36

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Przeprowadzenie remontu okresowego w Inspektoracie ZUS w Pułtusku

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Płocku

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
al. Jachowicza 1,
09-402 Płock

Województwo

mazowieckie

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224850/Ogłoszenie.zip

Dodatkowe informacje

Przedmiotem zamówienia jest remont okresowy w I/ZUS w Pułtusku – remont pokoi biurowych i archiwum.
Przedmiot umowy obejmuje:
–wykonanie posadzek wykładzinowych elastycznych rulonowych w tym: wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanej z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gładko, wykonanie posadzki z wykładziny homogenicznej PCV
– roboty malarskie w tym: przygotowanie podłoży, gruntowanie i wykonywanie powłok malarskich.
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
Wymagany termin realizacji zapotrzebowania: 31.08.2018 roku.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2018 roku o godz.12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 23 maja 2018  12:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224980/zawiadomienie o unieważnieniu.pdf