Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2018  08:36

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Przeprowadzenie remontu okresowego w Inspektoracie ZUS w Pułtusku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
  al. Jachowicza 1,
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Przedmiotem zamówienia jest remont okresowy w I/ZUS w Pułtusku – remont pokoi biurowych i archiwum.
  Przedmiot umowy obejmuje:
  –wykonanie posadzek wykładzinowych elastycznych rulonowych w tym: wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanej z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gładko, wykonanie posadzki z wykładziny homogenicznej PCV
  – roboty malarskie w tym: przygotowanie podłoży, gruntowanie i wykonywanie powłok malarskich.
  Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
  Wymagany termin realizacji zapotrzebowania: 31.08.2018 roku.
  Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2018 roku o godz.12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 maja 2018  12:51