Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

16 sierpnia 2017  09:00

Kategoria zakupowa

Usługi ochrony

Tytuł postępowania

Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ II W ŁODZI

Adres zamawiającego

ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola

Województwo

łódzkie

Numer postępowania

530000/271/5/2017/CZP-Ł2

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/200740/ogloszenieZamow2017-OJS155-322528-pl.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV (główny przedmiot) w każdej z części zamówienia:
79710000-4 - usługi ochroniarskie

CPV (dodatkowy przedmiot) dla każdej z części zamówienia:
79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79715000-9 - usługi patrolowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/200740/SIWZ-WZ-18-08-2017 - Kopia.zip

Dodatkowe informacje

Postępowanie jest prowadzone z możliwością składania ofert częściowych - 7 (siedem) części:
Część 1 - Ochrona osób i mienia w budynku I i II Oddziału w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11,
Część 2 – Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18,
Część 3 - Ochrona osób i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5,
Część 4 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagiełły 12,
Część 5 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Łowiczu, ul. Kaliska 8,
Część 6 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Głowackiego 43,
Część 7 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Łęczycy, ul. Zachodnia 8.

Termin składania ofert do dnia 28.08.2017r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, Centrum Zamówień Publicznych, pokój 235.

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 234 (sala konferencyjna).

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 21 sierpnia 2017  09:33

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/200783/wyjasnWZ1.pdf

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 22 sierpnia 2017  14:22

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/200801/wyjasnWZ2.pdf

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

Data publikacji ogłoszenia 29 sierpnia 2017  12:08

Szczegóły zmiany

http://www.zus.pl/zampub/files/200848/notOtwarcie28-08-2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 13 września 2017  10:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/200954/zawWybor13-09-2017.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia 04 października 2017  10:53

Nazwa albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego

„Część 1 - Ochrona osób i mienia w budynku I i II Oddziału w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11” – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
„Część 2 - Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18” – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
„Części 3 - Ochrona osób i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5” uznano ofertę nr 13 – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
„Część 4 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagiełły 12” – wykonawca: Multiservice Spółka z o.o., ul. Artyleryjska 3H, 10-165 Olsztyn.
„Część 5 - Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Łowiczu, ul. Kaliska 8” – wykonawca: Agencja Ochrony Argus Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew.
„Część 6 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Głowackiego 43” – wykonawca: KONSORCJUM: MAXUS Spółka z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM SERVICE SECURITY Spółka z o.o., ul. 3- Maja 64/66, 93-408 Łódź.
„Część 7 - Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Łęczycy, ul. Zachodnia 8” – wykonawca: KONSORCJUM: MAXUS Spółka z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź, MM SERVICE SECURITY Spółka z o.o., ul. 3- Maja 64/66, 93-408 Łódź.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DZUUE nr 2017/S189-387399 z 03.10.2017 r.