Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

21 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Realizacja zadania budowlanego pn. „Klimatyzacja archiwów zakładowych w pomieszczeniach 02, 06/07, 08 w budynku przy ul. Czerniakowskiej 16”

21 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zamościu.

21 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont garażu podziemnego w budynku Centrali ZUS, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

20 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa mebli biurowych dla I, II, III Oddziału ZUS w Warszawie

20 lipca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Usługi organizacji szkoleń informatycznych dla pracowników CWI i CSI Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

19 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sprzątanie obiektów oraz terenów zewnętrznych Oddziału ZUS w Gdańsku

19 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sprzątanie obiektów oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Oddziału ZUS w Toruniu

19 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane w zakresie remontu kładki przed wejściem głównym do budynku Inspektoratu ZUS w Wodzisławiu Śląskim, ul. Witosa 30

19 lipca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych dla Centrum Szkolenia Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

19 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Monitoring alarmowych sygnałów pożarowych w budynkach Oddziału ZUS w Pile oraz podległych Inspektoratach, w częściach: cz. 1 - Oddział ZUS w Pile, budynek A i budynek B cz. 2 - Inspektorat ZUS w Chodzieży cz. 3 - Inspektorat ZUS w Czarnkowie wraz z wynajmowanymi pomieszczeniami przyległymi do budynku cz. 4 - Inspektorat ZUS w Wągrowcu cz. 5 - Inspektorat ZUS w Złotowie

19 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sprzątanie obiektów oraz całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych Oddziału ZUS w Toruniu

18 lipca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Maszyna offsetowa czterokolorowa w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

17 lipca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Dostawa (sprzedaż i dystrybucja) energii cieplnej dla obiektów Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 oraz Biura Poligrafii w Warszawie ul. Podskarbińska 25A

14 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony

14 lipca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Organizacja całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń, narad, spotkań roboczych i konferencji organizowanych przez Centrum Szkolenia ZUS w Augustowie.

14 lipca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Remont części elewacji budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4

14 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis dźwigów osobowych i towarowych w podległych terenowych jednostkach organizacyjnych Oddziałów ZUS w Koszalinie i Pile.

13 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ INSPEKTORATU ZUS WARSZAWA-ŻOLIBORZ PRZY UL. KASPROWICZA 151 W WARSZAWIE

13 lipca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Udostępnienie odpłatne miejsc noclegowych w hotelu na terenie miasta st. Warszawy dla pracowników jednostek terenowych uczestniczących w spotkaniach organizowanych w Centrali ZUS

13 lipca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Brzozowie ul. Witosa 11.