Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

15 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowania na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, głównie dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw z terenu działalności Oddziałów ZUS we Wrocławiu, w Wałbrzychu i w Legnicy, w ramach prewencji wypadkowej.

15 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie

15 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie usługi czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych oraz central wentylacyjnych w budynkach ZUS we Wrocławiu, Oleśnicy i Trzebnicy.

14 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remonty okresowe w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziału ZUS w Łodzi

14 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane w budynkach Inspektoratów ZUS w Białogardzie, Kołobrzegu i Świdwinie: Zadanie nr 1 - Modernizacja systemu SSP-I/Białogard - Modernizacja systemu SSP-I/Świdwin Zadanie nr 2 - Remont WC dla osób niepełnosprawnych i ogrodzenia posesji budynku Inspektoratu ZUS w Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 56 Zadanie nr 3 - Malowanie elewacji, uszczelnienie fasady w budynku Inspektoratu ZUS w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 21 Zadanie nr 4 - Wykonanie iniekcji – izolacji poziomej...

14 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane w Inspektoracie ZUS w Otwocku

14 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana pokrycia dachu w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29

14 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane w budynku Oddziału ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 12, 14 (wymiana stolarki drzwiowej, remont posadzek w pomieszczeniach biurowych, remont Sali Obsługi Klienta, remont oświetlenia zewnętrznego)

14 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji klimatyzatorów, central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w obiektach Oddziału ZUS w Olsztynie oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych.

14 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie w Śremie - II Oddział ZUS w Poznaniu.”

13 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis urządzeń drukujących dla Oddziałów ZUS w Gdańsku, Elblągu, Koszalinie i Słupsku

12 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa 12 szt. lodówek wolnostojących jednodrzwiowych w kolorze białym do O/ZUS w Olsztynie i TJO.

12 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa systemu cyfrowego wielobarwnego druku arkuszowego.

12 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń tradycyjnych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile

12 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Montaż siatki zabezpieczającej oraz kolców przeciw gołębiom na budynku A II Oddziału ZUS w Poznaniu

11 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa terenów zewnętrznych i renowacja dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku ZUS Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11

11 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Roboty remontowe w budynku Inspektoratu ZUS w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 5

07 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie usługi introligatorskiej

07 czerwca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w obiektach Inspektoratów ZUS w Koninie, Kole, Turku i Biura Terenowego ZUS w Słupcy

06 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa automatów stemplarskich samotuszujących.