Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

26 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane na: CZĘŚĆ I - Remont okresowy w I/ZUS w Lęborku CZĘŚĆ II - Budowę dźwigu towarowego w I/ZUS w Lęborku CZĘŚĆ III - Budowę dźwigu towarowego w I/ZUS w Chojnicach

25 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sprzątanie obiektów oraz utrzymanie terenów zewnętrznych Oddziału ZUS w Gdańsku

25 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Radomiu i Oddziale ZUS w Siedlcach.

24 maja 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie

24 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń I/ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – I piętro. Montaż grzejnika oraz wymiana 2 szt. okien połaciowych drewnianych w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – pom. nr 206. Wymiana wykładzin wraz z malowaniem pomieszczeń biurowych nr 104, 105 i 110 w Inspektoracie ZUS w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 15

24 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostosowanie SOK do standardów – O/Lublin Zana 38A

24 maja 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Formularz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

23 maja 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Wyżywienie uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia przy II Oddziale ZUS w Warszawie

23 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana kasetonów sufitu podwieszanego w pomieszczeniach oraz wymiana posadzki i malowanie garażu i przedsionka w budynku B Oddziału ZUS w Pile

23 maja 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Rybniku.

22 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku B w O/ZUS Sosnowiec.

22 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku.

22 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla III Oddziału ZUS w Warszawie.

22 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługa organizacji wycieczki po Podkarpaciu dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie, współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

19 maja 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Gumka zakuwana dwoma skuwkami

19 maja 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Usługa serwisowa drukarki wielobarwnej Xerox XC1000

19 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonywanie usługi zarządzania nieruchomością wspólną: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Administracji Skarbowej, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 34-38.

19 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis systemów klimatyzacji i wentylacji w Oddziale ZUS w Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Pile oraz podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

19 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termomodernizacja: wymiana okien w siedzibie Inspektoratu ZUS w Gostyninie przy ul. Płockiej 37A

19 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termomodernizacja: wymiana okien w siedzibie Oddziału ZUS w Płocku przy al. Piłsudskiego 2b.