Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

07 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa maszyny offsetowej czterokolorowej w Centrali ZUS.

07 września 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Kielcach oraz podległych jednostek terenowych.

06 września 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów i mienia Oddziału ZUS w Gdańsku.

01 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont holu przy SOK w budynku Inspektoratu ZUS w Sulęcinie ul Witosa 21.

01 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu: Zadanie nr 1 - remont korytarzy pomieszczeń lekarzy orzeczników, wymiana aluminiowych drzwi wejściowych do budynku od strony dziedzińca wraz z robotami towarzyszącymi, Zadanie nr 2 - remont kominów, wymiana przeciekających okien dachowych w segmencie C, naprawa głowic i tynków powyżej połaci dachowej budynku, Zadanie nr 3 - remont schodów zejściowych zewnętrznych do wymiennikowni, Zadanie nr 4 - montaż...

01 września 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w celu zawarcia Umowy wykonawczej na „Systemowe przekazywanie wniosków o potwierdzenie danych o ubezpieczeniu i pobieranie potwierdzanych danych dla celów ustalenia uprawnień do zasiłków oraz zmiany w zakresie danych przekazywanych do NFZ dla osób posiadających prawo do zasiłku” - na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS.

01 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi sprzątania w budynkach i wokół budynków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chrzanowie

31 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi zarządzania nieruchomością położoną w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5

30 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termomodernizacja budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2

30 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku I/ZUS Warszawa Praga- Północ” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w II Oddziale ZUS w Warszawie.

29 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostosowanie pomieszczenia archiwum zakładowego w budynku Inspektoratu ZUS w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 1b do standardów obowiązujących w ZUS oraz przepisów prawa budowlanego.

29 sierpnia 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Dostawa energii cieplnej do budynku O/ZUS w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 77

28 sierpnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Ochrona fizyczna osób i mienia w Oddziale ZUS w Gdańsku.

28 sierpnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Badania profilaktyczne dla Oddziału ZUS w Gdańsku

25 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modernizacja SOK-I /Legionowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w II Oddziale ZUS w Warszawie

25 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i montaż dźwigów dla I Oddziału ZUS w Warszawie

25 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie wentylacji mechanicznej ze schładzaniem w I/ZUS w Legionowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

22 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8

22 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ REMONT W BUDYNKU - ZUS ODDZIAŁ W TORUNIU

22 sierpnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

wykonanie klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku B Oddziału ZUS w Pile