Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

15 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi serwisowe drukarek monochromatycznych OCE, w Centrali ZUS.

15 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

WYKONANIE USŁUG PRALNICZYCH NA RZECZ O/ZUS W NOWYM SĄCZU ORAZ CENTRUM SZKOLENIAW ZAKOPANEM

14 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie remontu stolarki i ślusarki drzwiowej p.poż. w budynku przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 w Chorzowie.

13 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi tłumaczenia dokumentacji prawniczej, administracyjnej i medycznej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu.

13 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych

10 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu – 4 części

10 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych w budynkach Inspektoratu ZUS w Kutnie i w Łowiczu (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – cztery części).

09 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane obejmujące Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie

09 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM

08 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Roboty remontowe w budynku ZUS Oddział w Elblągu ul. Mazurska 5”

08 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej, tj. dla Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4 oraz przy ul. Kołobrzeskiej 8.

08 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej dla niżej wskazanych budynków użyteczności publicznej: -budynek Inspektoratu ZUS zlokalizowany w Bartoszycach przy ul. Bohaterów Warszawy 2a; -budynek Inspektoratu ZUS zlokalizowany w Szczytnie przy ul. Barczewskiego 4.

06 listopada 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Dostosowanie pomieszczenia archiwum zakładowego w budynku Inspektoratu ZUS w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 1b do standardów obowiązujących w ZUS oraz przepisów prawa budowlanego.

06 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. J. Matejki 22 i przy ul. A. Citroena 2 oraz Inspektoratów ZUS: w Świnoujściu, Stargardzie i Pyrzycach

06 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługa serwisowa drukarki wielobarwnej Xerox XC1000

03 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa materiałów biurowych dla I Oddziału ZUS w Łodzi

02 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi pogwarancyjnego serwisu sprzętu drukującego eksploatowanego w Oddziałach ZUS w Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu i Wrocławiu.

02 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Udzielenie uprawnień licencyjnych do oprogramowania systemowego środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparcia

31 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Postępowanie prowadzone celu zawarcia Umowy wykonawczej na modyfikację w zakresie „Jednokrotnego logowania i integracji aplikacji w pionie dochodów oraz dostosowania systemu IT ZUS związanego ze zmianą interfejsu udostępniającego dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) przez Ministerstwo Cyfryzacji” - na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS (znak postępowania TZ/271/79/17).

31 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Tłumaczenia pisemne z języków obcych na język polski dla Oddziałów ZUS w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Pile, w częściach: część 1 Oddział ZUS w Szczecinie część 2 Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim część 3 Oddział ZUS w Pile”