Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

07 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Oddziału ZUS w Tarnowie w systemie zaprojektuj i wybuduj

07 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU ZUS W GDAŃSKU

07 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej na modernizację kotłowni gazowej w budynku Inspektoratu ZUS w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 11.

07 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Serwis i konserwacja zasilaczy UPS.

07 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa kubków ceramicznych do grawerowania

07 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

"Etykieta i savoir-vivre w urzędzie. Jak budować wizerunek profesjonalisty" wraz z transportem uczestników szkolenia.

07 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonywanie przeglądów serwisowych i napraw zestawów hydroforowych (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części).

04 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

WYMIANA WYKŁADZINY DYWANOWEJ I GRZEJNIKA JEDNOPŁYTOWEGO „PURMO” W POMIESZCZENIU BIUROWYM – O/ZUS W TORUNIU

04 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

MALOWANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH – BT/ZUS W RYPINIE

04 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Usługa serwisu pogwarancyjnego UPS

04 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

”Malowanie elewacji w BT ZUS w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54”.

04 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

”Remont instalacji wodociągowej w Biurze Terenowym ZUS w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54”.

02 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Całodobowa ochrona osób i mienia wraz z monitoringiem w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu.

02 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, kompletnego dźwigu osobowego w budynku B2 Oddziału ZUS w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21A oraz świadczenie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

02 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Malowanie pomieszczeń i korytarzy z wymianą części posadzek w I/ZUS w Świdnicy.

30 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przygotowanie i przeprowadzenie festynu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. i członków ich rodzin

30 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowania na dostawę wraz z montażem opon samochodowych letnich na potrzeby Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45.

30 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i montaż urządzeń telewizji dozorowej (CCTV) w budynkach BT/ZUS w Zakopanem i I/ZUS w Limanowej.

30 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Kompleksowa, całodobowa ochrona fizyczna obiektów, osób i mienia w III Oddziale ZUS w Warszawie.

30 kwietnia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Świadczenie usługi serwisu i czynności przeglądowych instalacji w budynkach podległych Centrali ZUS