Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

09 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Remont dachu w Inspektoracie ZUS w Świebodzinie ul. Sikorskiego 42 Kody CPV: CPV 45000000 7 Roboty budowlane CPV 45261910 6 Naprawa dachów CPV 45261210 9 Wykonanie pokryć dachowych CPV 45261000 4 Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki CPV 45312310 3 Ochrona odgromowa CPV 45431000 7 Kładzenie płytek

06 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zadania remontowe dotyczące budynku A I Oddziału ZUS w Poznaniu

06 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń tradycyjnych dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów oraz kadry kierowniczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile

06 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

MALOWANIE POMIESZCZEŃ – BT/ZUS W RYPINIE

06 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

ZAKUP ORAZ MONTAŻ ROLET MATERIAŁOWYCH OKIENNYCH – I/ZUS W GRUDZIĄDZU

06 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

MALOWANIE POMIESZCZEŃ – I/ZUS WE WŁOCŁAWKU

06 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opieka serwisowa oraz usługi dodatkowe dla Systemu Zarządzania Procesami Eksploatacyjnymi.

06 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

„Malowanie sanitariatów, pomieszczeń socjalnych, korytarzy przy Sali Obsługi Klienta oraz remont pom. 703 (magazyn akt w obiegu bieżącym), w budynku Inspektoratu ZUS Kraków Krowodrza, ul. Świętokrzyska 12”

06 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce istniejącego budynku D, oraz budowie nowego budynku biurowego wraz z częściową przebudową w budynku B w Oddziale ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45.

06 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż mebli do sal obsługi klientów w I/ZUS w Kłodzku oraz w I/ZUS w Świdnicy.

05 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana dźwigu osobowego w Inspektoracie ZUS w Grudziądzu.

05 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup mebli biurowych dla I Oddziału ZUS w Poznaniu

05 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie modernizacji kotłowni gazowej w budynku Inspektoratu ZUS w Przeworsku, 37-200 Przeworsk ul. Dworcowa 1, oraz modernizacja kotłowni gazowej w budynku Inspektoratu ZUS w Jarosławiu, 37-500 Jarosław ul. Słowackiego 21.

05 lipca 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Odnowienie i zakup certyfikatów kwalifikowanych i certyfikatów niekwalifikowanych

05 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz osób przez nich zatrudnionych.

05 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Remont balustrad podjazdu oraz schodów zewnętrznych w Inspektoracie ZUS w Jeleniej Górze.

04 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Budowa budynku biurowego dla Oddziału ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego.

04 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

04 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przebudowa systemu KD w Inspektoracie ZUS w Legionowie

04 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie audytów energetycznych