Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

07 marca 2018

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej do budynków Oddziału ZUS w Chorzowie w następujących lokalizacjach: Chorzów, ul. gen. H. Dąbrowskiego 45, ul. Lwowska 2 i 2a, Katowice, ul. gen. J.L. Sowińskiego 2.

06 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

SERWISOWANIE WINDY TOWAROWEJ O ŁADOWNOSCI DO 250 KG W ODDZIALE ZUS W SŁUPSKU, SEGMENT III

06 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa długopisów z USB 4 GB

06 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup wraz z dostawą do siedziby I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, czajników, wentylatorów i lodówek

06 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Usługi specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie

06 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dwudniowa wycieczka dla pracowników i członków rodzin do Parku rozrywki „Energylandia” w Zatorze, Aleja 3 Maja 2, 32-640 Zator

05 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

05 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa artykułów biurowych dla II Oddziału ZUS w Poznaniu.

05 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup 174 licencji w postaci subskrypcji Microsoft Windows Virtual Desktop Access na systemy operacyjne instalowane na maszynach wirtualnych jako produktu dodatkowego w ramach umowy Enterprise Agreement nr 80E60221

05 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modyfikacja oprogramowania KSI ZUS w ramach projektu „Dostosowanie systemu KSI do zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, a także zmian optymalizacyjnych w programie Płatnik oraz innych aplikacjach interakcyjnych

05 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

„Wykonanie okresowej kontroli wraz z badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach: I/ZUS w Głogowie, przy ul. Morcinka 14, I/ZUS w Bolesławcu, przy ul. Kwiatowej 2, BT/ZUS w Górze, przy ul. Wrocławskiej 54 i BT/ZUS w Lwówku Śl., przy ul. 10 Dywizji 6”.

05 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowanie na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem oraz bezpłatne wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w określonych przez Zamawiającego strefach budynku biurowego Oddziału, zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

05 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń tradycyjnych dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów, kadry kierowniczej oraz pracowników Centrum Serwisu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie.

05 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

dostawa materiałów biurowych dla potrzeb O/ZUS w Pile

02 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA ZADANIE: POPRAWA IZOLACYJNOŚCI ŚCIAN PIWNIC - I/ZUS CHOJNICE

02 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana dźwigu osobowego w budynku B Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27

01 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

postępowania na naprawę biblioteki HP B6200

01 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa sieci LAN w Inspektoracie ZUS w Grudziądzu oraz Inspektoracie ZUS we Włocławku.

01 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.: „ROZBUDOWA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W ZUS O/SŁUPSK, I TERENOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

01 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa pamięci USB (pendrive )