Ścieżka nawigacji

Aktualne interpretacje

Aktualne interpretacje

Uwaga

  1. Przedstawione interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach przedsiębiorców, w oparciu o opisane przez nich stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe. Stosownie do art. 34 ust. 1 i 35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wiążą one Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko w sprawach, w których zostały wydane.
  2. Interpretacje wydawane są w oparciu o zawarty we wniosku opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Należy mieć na uwadze, iż:
    • uzasadnienia przedstawionych decyzji zawierają jedynie przywołanie opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku. Oznacza to, że nie w każdym przypadku będą one stanowiły pełne odzwierciedlenie treści wniosku.
    • nawet najmniejsza różnica w zawartym we wniosku o wydanie interpretacji opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (w tym pominięcie lub dodanie jakiegokolwiek elementu) może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zawartego w interpretacji.
  3. Interpretacje dotyczą stanu prawnego obowiązującego w chwili ich wydania. Niektóre z opublikowanych decyzji będą odnosiły się do nieobowiązujących już przepisów.

Interpretacje Portlet

Aby wyszukać interpretację proszę podać:

 
 
Data w formacie rrrr-mm-dd
Data nie może być późniejsza niż data bieżąca
Pole jest wymagane
Pole daty jest błędnie wypełnione
Data “od” nie może być późniejsza niż data „do”
Pole daty jest błędnie wypełnione.
Rok nie może być wcześniejszy niż 2013
Pole daty jest błędnie wypełnione.
Rok nie może być późniejszy niż 2100
Wprowadzono błędną datę

Format daty: RRRR-MM-DD

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data nie może być późniejsza niż data bieżąca
Pole jest wymagane
Pole daty jest błędnie wypełnione
Data “od” nie może być późniejsza niż data „do”
Pole daty jest błędnie wypełnione.
Rok nie może być wcześniejszy niż 2013
Pole daty jest błędnie wypełnione.
Rok nie może być późniejszy niż 2100
Wprowadzono błędną datę

Format daty: RRRR-MM-DD


 

UWAGA! Proszę wybrać kryterium do wyszukania.