Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Kooperacji Międzynarodowej "ERGE" - Ryszard Górka/nul. Wojska Polskiego 71B/n60-628 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761,/ne-mail: info@archeon.pl osobowo-płacowa z lat 1996-2004 SEKE 610A-20/06
INVES DFB Spółka z o.o. ul. Hipoteczna 91-340 Łódź INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 akta osobowo-płacowe z lat 1999-2009 (12 szt.) 992700/610A/23/2004/SEKE
INVAR & BIURO System S.A./n93-176 Łódź,/nul. Suwalska 16 INWAR S.A., 98-200 Sieradz, ul. Juliana Tuwima 4, e-mail: archiwizacja@inwar.pl, tel. 43 82-70-750, 609 805 724; 724 774 724 akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1955-2000 992700/610A/23/2004/SEKE
Polsko-Francuska Spółka L.L.M. EFICAS Spółka z o.o. w Olecku, ul. Cicha 2-3, 19-400 Olecko Archiwum Państwowe w Suwałkach/nul. Kościuszki 69,/n16-400 Suwałki/nterl/fax: (087) 565-01-85/ne-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl płacowa z lat 1997-2001 SEKE 610-68/03
WORDEXPO Kongresy Targi Sp. z o.o. w likwidacji, Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 2001-2008 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
ECO PROFESIONAL Sp. z o.o./nBydgoszcz Archiwum Państwowe/nul. Dworcowa 65/n85-009 Bydgoszcz/n/ntel. centrala (052) 33-95-401/nDział Administracyjno-gospodarczy tel: (052) 33-95-403/ne-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl/nhttp:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 2001-2006 SEKE-610A-6/04
Wyższa Szkoła Ekonomiczno -Społeczna w Bydgoszczy Archiwum Państwowe/nul. Dworcowa 65/n85-009 Bydgoszcz/n/ntel. centrala (052) 33-95-401/nDział Administracyjno-gospodarczy tel: (052) 33-95-403/ne-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl/nhttp:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 2005-2008 SEKE-610A-6/04
Fundacja Europejska DIALOG, Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 2000-2008 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
REIS INTERNATIONAL Spółka z o.o., Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1992-2000 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Spółdzielnia Mieszkaniowa MALWA w likwidacji, Kamień Krajeński Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1995-2005 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Regionalna Agencja Promocji Turystyki Spółka z o.o. w likwidacji, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1996-2002 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
"PEKSMOT" Spółka Jawna /nw Łodzi/nz siedzibą przy ul. Smutnej 28,91-729 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi/nPl. Wolności 1/n91-415 Łódź/ntel. (48 42) 632-62-01;/ntel. (48 42) 632-02-02;/ntel. (48 42) 633-38-58/nfax. (48 42) 632-02-11/nwww.lodz.ap.gov.pl/ne-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl/n osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEKE
Zakłady Tekstylne "Womarex" w Giełbutowie - Giełbutów Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1961-2009,/ndokumentacja płacowa z lat 1961-2009,/npozostała dokumentacja z lat 1946-2009 992700/610A/15/2007/SEKE
Spółdzielnia Inwalidów BOLMET w Bolesławcu Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1978-2009, dokumentacja płacowa z lat 1978-2008, pozostała dokumentacja 1978-2009 992700/610A/15/2007/SEKE
Spółdzielnia Turystyczna TURYSTA/nAl. Jerozolimskie 47,/n04-697 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Spółka z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95 (96) www.tabulus.com.pl e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa SEKE 610A-17/05
PROVIMI POLSKA Sp. z o.o./nWytwórnia Pasz w Białymstoku/nul. Elewatorska 14,/n15-950 Białystok/n Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Spółka z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95 (96) www.tabulus.com.pl e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa SEKE 610A-17/05
Warszawskie Przedsiębiorstwo Handlowe Koala S.C. Tadeusz Namedzyński, Marek Ratajczak, 00-159 Warszawa, ul. Nowotki 37/53 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2000 akta osobowe z lat 1989-1993, akta płacowe z lat 1989-2000 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Api Portescap - Polska Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1990-2003 akta osobowe z lat 1996-2002, akta płacowe z lat 1990-2003 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
IFP s.j./nul. Jasielska 7A/n60-476 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761,/ne-mail: info@archeon.pl osobowo-płacowa z lat 2000-2006 SEKE 610A-20/06
LAMPA PLUS s.c./nul. Jasielska 7A/n60-476 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761,/ne-mail: info@archeon.pl osobowo-płacowa z lat 1998-2000 SEKE 610A-20/06
PRO-OKULAR s.c./nul.Omońkowskiej 46/n60-465 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761,/ne-mail: info@archeon.pl osobowo-płacowa z roku 1995/n SEKE 610A-20/06
Card Encording Company Sp. z o.o., 03-305 Warszawa, ul. Witkiewicza 14 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1995-2005 akta osobowe z lat 1995-2005, akta płacowe z lat 1995-2010 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Lindacorp Engineering Spółka z o.o., 02-793 Warszawa, ul. Jaworowa 37 lok.1 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1998-2008 akta osobowo-płacowe SEKE-610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Wojewódzka Agencja Usługowo-Doradcza S.A., 64-100 Leszno, ul. Krótka 4 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2007 akta osobowe z lat 1992-2007, akta płacowe z lat 1993-2006 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Creafood Polska Sp. z o.o., 01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 7B m 83 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1993-2009 akta osobowe z lat 1993-2009, akta płacowe z lat 1995-2009 SEKE-610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
PROVIMI POLSKA Sp. z o.o./nWytwórnia Pasz w Jarosławiu,/nul. Zbożowa 7,/n37-500 Jarosław Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Spółka z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95 (96) www.tabulus.com.pl e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa SEKE 610A-17/05
TIZIANA MODA Sp. z o.o. - 63-900 Rawicz, ul. Armii Krajowej 7/1 Archiwum Państwowe w Lesznie - Leszno 64-100; ul. Ludwika Solskiego 71; tel. 65 526-97-19; fax. 65 529-97-56, info@ archiwum.leszno.pl; www.archiwum.leszno.pl akta osobowe z lat 1971-2007, dokumentacja płacowa z lat 2006-2007 992700/611/111/2016/SAK; UNP: 2017-00101727
RAWI Sp. z o.o./n63-900 Rawicz,/nul. Armii Krajowej 7/1 Archiwum Państwowe w Lesznie/nul. Solskiego 71/n64-100 Leszno/ntel. 526-97-19 akta osobowe z lat 1945-2009,/ndokumentacja płacowa z lat 1971-2007 SEKE 610A-24/04
Handlowa Spółdzielnia Pracy "Santex", ul. Stapińskiego 2, 38-500 Sanok Archiwum Przechowalniczo-Składowe "Ar-San" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 1965-2009 992700/610A/7/2008/SEKE
Kółko Rolnicze w Domaradzu/n36-230 Domaradz Archiwum Przechowalniczo-Składowe "Ar-San" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 1972-2003 992700/610A/7/2008/SEKE
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bydgoszczy w likwidacji Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1959-2012 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Auto Park Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 2002-2007 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
3 KT Spółka z o.o. w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 2005-2009 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
PROVIMI POLSKA Sp. z o.o./nWytwórnia Pasz w Ujeździe Dolnym,/nUjazd Dolny,/n55-340 Udanin Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Spółka z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95 (96) www.tabulus.com.pl e-mail: biuro@tabulus.com.pl osobowo-płacowa SEKE 610A-17/05
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska /nProstki k/Grajewa Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1973r., brak kierowców SEKE 610A-26/06
Handlowo Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w Ostródzie (PZGS) Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1970r. SEKE 610A-26/06
Zakład Produkcji Mebli "STYL" Sp. z o.o., Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
BUD-MONT Spółka z o.o./nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
MAZUR - COMFORT Spółka z o.o., Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn, tel. (0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
Agencja Ochrony "SOKÓŁ-STECKO" spółka jawna,/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
Sklep ogólnospożywczy/nul. Wojska Polskiego/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowe SEKE 610A-26/06
Warmińsko-Mazurskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Spółka/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
MT Spółka z o.o./nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
DELISYSTEM (GASTROMAZURY)/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
TASMAN FISH TRADING Spółka z o.o./nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B,/n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1973r. SEKE 610A-26/06
M.M.I. INTERLINE/nNowe Miasto Lubawskie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 bez akt osobowych i dokumentacji płacowej SEKE 610A-26/06
WGI CONSULTING Sp. z o.o./nul. Baonu "Zośka" 11/27,/n01-134 Warszawa CBA Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o./nul. Jasnodworska 5 lok. 101,/n01-745 Warszawa osobowo-płacowa z lat 2005-2009 992700/610A/15/2008/SEKE
International Automative Components Group Sp. z o.o., Al. XX-lecia 23 C, 96-515 Teresin Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowo-płacowa z lat 2005-2009 SEKE 610A-10/04
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "LESZEK" w Gąsawie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1960-2009 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR, ul. Toruńska 109, Bydgoszcz Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1956-1977 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
P.S.S. SPOŁEM /nSusz Spółdzielnia Pracy i Użytkowników/n"INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/n10-410 Olsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
P.H.P.U. "MOTODEL" Walery Wikiera/nStary Gieląd Spółdzielnia Pracy i /nUżytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
Paterek Texstile Sp. z o.o., Nakło n/Notecią Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65, e-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl; http:/www.bydgoszcz.ap.gov.pl; tel. centrala (52) 33-95-401; Dział Administracyjno gospodarczy tel. (52) 33-95-403 1996-2001 osobowo-płacowa 992700/611/2641/2016-SAK-WJ, UNP: 2016-00331566
Spółdzielnia Usług Rolniczych (Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Sątopach /nZakład Obsługi Rolników w Reszlu) Spółdzielnia Pracy i /nUżytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B/nOlsztyn/ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa SEKE 610A-26/06
KTK Drobudex Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Jaśkiewicza 17, 59-600 Lwówek Śląski ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
Huta Szkła Kryształowego "Violetta" S.A. - Stronie Śląskie. ul. Hutnicza 12 ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
INWESTOR Nieruchomości Sp. z o.o.; ul. Kopernika 15b, 34-600 Limanowa ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
Zrzeszenie Właścicieli Mieszkań i Domów Jednorodzinnych w Starej Miłośnie, ul. Jeździecka 20, 05-077 Wesoła - Stara Miłosna ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne WENTOR Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 8 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1991-2007 akta osobowe, listy płac SEKe 610A-11/07; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138