Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Kółko Rolnicze w Gosięcinie, Kółko Rolnicze w Naczęsławicach, Kółko Rolnicze w Godzisku, Kółko Rolnicze w Grudyni Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl Dokumentacja osobowa i płacowa - daty skrajne 1961 -1974 Kółko w Grodzisku tylko dokumentacja osobowa z roku 1963 SEke 610A-17/04
Spółdzielnia Kółek Rolniczch, Kółko Rolnicze w Pawłowiczkach Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl Spółdzielnia -dokumentacja osobowa z lat 1973-1999, dokumentacja płacowa z lat 1971-1975, Kółko Rolnicze - tylko dokumentacja płacowa z lat 1982-1997 SEke 610A-17/05
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.,49-100 Niemodlin Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2003 SEke 610A-17/04
Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Niemodlinie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1961-1975, dokumentacja płacowa w stanie sczątkowym SEke 610A-17/04
Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Grodkowie ul.Wrocławska Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967-1975, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu, Rejon Dróg Publicznych w Niemodlinie Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1967-1975, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym SEke 610A-17/04
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych P.P.. Niemodlin ul. Boh.Powstań Śl. Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-1998 SEke 610A-17/05
POLZAP Predsiębiorstwo Handlowo Usługowe sp. z o.o. Wolczyn ul. Dworcowa 36 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2003 SEke 610A-17/05