Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Centrala Nasienna , Toruń ul. Grudziądzka Archiwum Zakładowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek; tel. (0-54) 231 44 11 dokumentacja osobowa z lat 1955-1992, dokumentacja płacowa z lat 1962-1992 SEke 610A-23/03
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTPROJEKT, Toruń ul. Mickiewicza Archiwum Zakładowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek; tel. (0-54) 231 44 11 dokumentacja osobowa z lat 1978-1995, dokumentacja płacowa z lat 1979-1995 SEke 610A-23/05
Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Toruniu, Toruń ul. Szosa Chełmińska Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń dokumentacja osobowa z lat 1954 - 1993, dokumentacja płacowa z lat z lat 1980-1993 992700/610A/10/2012/SAK
Toruńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PRZEMYSŁÓWKA, Toruń Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1972-1994 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi "TORHOZ" , Grudziądz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń dokumentacja osobowa z lat/n1961-1993, dokumentacja płacowa z lat 1975-1993 992700/610A/10/2012/SAK
Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Mięsnego "Metalowiec", Bydgoszcz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
"FORMAT - Polska" Sp. z o.o. (TERM-POL) , Bydgoszcz Archiwum Zlikwidowanych Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nBiuro Kadrowo-Organizacyjne/nul.Jagiellońska 3/n85-950 Bydgoszcz/ntel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Zakład Działalności Socjalnej przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Bydgoszcz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK