Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ALFA SPORT Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwoi Sportu Turystyki i Wypoczynku w Poznaniu, Oddział Koszalin ul. Śniadecich 1c/15 Archiwum Państwowe im. M.Skłodowskiej-Curie 2,75-950 Koszalin, tel.fax 342-26-22; 346 21 81 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1989-1992 SEke 610-124/03
AKAN Kaletnictwo s.c A.K.Kaczmarscy, Gdańsk ul. Narwicka 6 Archiwum Państwowe w Gdańsku, 80 - 958 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 5, tel.(0-58) 30 17 464; fax. 30 18 366; www.gdańsk.ap.gov.pl. dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995-2004 SEke 610-19/03
Coast.com Sp. z o.o., Warszawa ul. Górczewska 1243 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie dokumentacja płacowa z lat 2000-2005 SEke 610-70/05
Stalprodukt - Konstalbud Sp. z o.o., 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 69 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1992-2004 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 70-140/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
ALFA BALTICA Sp. z o.o., Koszalin ul. Śniadeckich 1c /15 Archiwum Państwowe, 75-950 Koszalin ul. M.Skłodowskiej-Curie 2; tel.fax 342-26-22; 346 21 81 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1989-1992 SEke 610-124/03
J.K. INVESTMENT Sp z o.o., Kalisz ul. Kazimierzowska Archiwum Państwowe w Kaliszu, ul. Poznańska 207, 62-800 Kalisz tel.(0-62) 767-10-22, e-mail: sekretariat@kalisz.ap.gov.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 2002-2004 SEke 610-143/03
"LABOR-BUD" Sp.j., K.Badowski, K.Laskowski, J.Terlik Archiwum Państwowe w Płocku, ul.Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock; tel/fax (024) 262 24 91, e-mail:archiwum@plock.com dokumentacja osobowa i płacowa/nz lat 1992-2005 SEke 70-94/03
AWANTAŻ Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 1d, 78-100 Kołobrzeg Archiwum Państwowe ul. M. Skłodowskiej-Curie 2; 75-950 Koszalin; tel/fax 342 26 22; 346 21 81 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1975-2002 SEke 610-124/03