Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zakład Włókienniczy "BIAWENA" S.A., 21-500 Biała Podlaska Fides International Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24 a/10; Archiwum 26-652 Zakrzew, Taczów 50 a dokumentacja osobowa z lat 1967-2005, dokumentacja płacowa z lat 1983-2003 SEke 610A-12/03
Przedsiębiorstwo Montażu i Produkcji "MEGA-MONTAŻ" sp. z o.o., 28-230 Połaniec Fides International Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24 a/10; Archiwum 26-652 Zakrzew, Taczów 50 a dokumentacja osobowa z lat 1995-2003, dokumentacja płacowa z lat 1997-2003 SEke 610A-12/04
"PRO-MARKET" Co.Ltd., ul. Smolna 40, 00-375 Warszawa (oraz oddziały w Lublińcu i Częstochowie) Przedsiębiorstwo Usługowe "Składnica Akt" Spółka z o.o., 78-600 Wałcz, ul. 1-go Maja 37B, tel. (67) 258 36 19 osobowo-płacowa 992700/611/2262/2016-SAK-WJ; UNP: 2016-00286958
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM", 89-300 Wyrzysk Przedsiębiorstwo Usługowe "Składnica Akt" Sp. z o.o., 78-600 Wałcz ul. 1-go Maja 37B, tel.(067) 258 36 19 dokumentacja płacowa z lat 1953-2001 SEke 610A-3/06