Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wydawnictwo Centrum Prasowe SPC Lublin EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1997-2002 SEke 610-106/2003
Computer Service Support Centrum Sp. z o.o./nw Toruniu EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z roku 1998 SEke 610-106/2003
OSK sp. z o.o. w Zamościu EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat1995- 1999 SEke 610-106/2003
PW DUSAMEX w Lublinie,/n20-103 Lublin, ul. Wesoła 14 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992-2002 SEke 610-106/2003 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Gminna Spółdzielnia SCh w Krzczonowie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2000 - 2002 SEke 610-106/2003
Huta Ostrowiec SA w Ostrowcu Świętokrzyskim EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-106/2003
Computer Service Support Wielkopolska Sp. z o.o./nPoznań EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1997 - 2002 SEke 610-106/2003
Computer Service Support Centrum Sp. z o.o./n Wrocław EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2000-2002 SEke 610-106/2003
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grabicy Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim/nul.Toruńska 4/ntel/fax 649 69 71 akta osobowo-płacowe z lat 1955 - 2003 SEke 610 -156/2003
Zamojskie Fabryki Mebli S.A. w Zamościu,/n22-400 Zamość, ul. Kilinskiego 85 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152 tel.(81) 749-65-60 fax:(81) 874-96-61 e-mail: emiks@emiks.pl, www.emiks.pl dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1981 - 2000 SEke 61-106/2003 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Budowlana Spółdzielnia Pracy "ATOM"/nw Radomiu EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo- placowa z lat 1965 - 1980 SEke 610-106/2003
Budowlana Spółdzielnia Pracy Remontowo-Konserwacyjna "PIONIER" w Radomiu EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa/nz lat 1965 - 1980 SEke 610-106/2003
LUBMEAT S.A. Zakłady Mięsne w Lublinie/n20-207 Lublin, Turystyczna 9 ARCHIWUM DEPOZYTOWE sp. z o.o., ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin, tel./fax 081 748 92 18 /n dokumentacja osobowo-płacowa 992700/16/610A/2008/SEKe
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VALBOT" sp. z o.o. w Lublinie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1991-2002 SEke 610-106/2003
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "STOLTUR"/nS.A. w Turce EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1986 - 1997 SEke 610-106/2003
Budowlana Spółdzielnia Pracy "FUNDAMENT" w Radomiu EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1965 - 1980 SEke 610-105/2003
Computer Service Support Lublin sp. z o.o./nw Lublinie EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1998 -2001 SEke 610-106/2003
Gminna Spółdzielnia "SCH"/nw Turobinie,/nul. Piłsudskiego 44 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1960-1999 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
EMA sp. z o.o. w Radomiu /nul. Młodzianowska 94 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowa. Dokumentacja płacowa z lat 1991 - 2000 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Handlowo-Usługowa "OGRÓD" w Zamościu /n22-400 Zamość, Błonie 4 EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1981 - 2000 SEke 610-206/2003 i 992700/6116/3/2013/SAK/WJ
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu zielonogórskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Lubuski ZRKiOR/nul.Kożuchowska 15 a/n65-364 Zielona Góra/ntel.(0-68) 325 38 26/nfax. 325 67 00 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu zamojskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Roztoczański ZRKiOR/nul.Żwirki i Wigury 2/n22-600 Tomaszów Lubelski/ntel.(0-84) 664 20 68/ntel/fax 664 21 56 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Przełom” w Godziszowej (pow.jaworski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 150 1950-1962 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu wrocławskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Wojewódzki ZRKiOR/nPl.Św. Macieja 5/7/n50-244 Wrocław/ntel.(0-71) 322 38 31 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-436/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu włocławskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Regionalny ZRK i OR/nul.Okrzei 54/n87-800 Włocławek dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu toruńskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Regionaklny ZRKiOR/nul.Kościuszki 81/n87 - 100 Toruń/ntel.(0-56) 623 20 45/ntel/fax 623 10 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/.2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu tarnowskiego z 1.01.1975 r Regionalny ZRKiOR/nul.Rogoyskiego 2/n33-100 Tarnów/n dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/.2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu tarnobrzeskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Rejonowy ZRKiOR/nul.Kosełły 22/n27-600 Sandomierz/ntel. (0-15) 832 40 55/nfax 832 48 34 dokumentacja osobowo-placowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu szczecińskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Wojewódzki ZRKiOR/nul.Dworcowa 19/n70-206 Szczecin/ntel.fax (0-91) 434 14 11 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu suwalskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Okręgowy ZRKiORw Suwałach/nul.Kościuszki 110/nu16-400 Suwałki/ntel/fax (0-87) 566 26 50 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu skierniewickiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Rejonowy ZRKiOR /nul.Starościńska 2/n99- 400 Łowicz/ntel. (0-46) 837 58 50/nfax 837 56 61 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe "KRES-GAL" w Lubyczy/nKrólewskiej EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1992-2000 SEke 610-106/2003
PPH "Chata" w Żabiej Woli EMIKS Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Mełgiewska 152 20-234 Lublin, tel. (81) 749-65-60, 749-65-61, kom. 0604-075-740, fax (81) 749-65-62 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1995 -1997 SEke 610-106/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu sieradzkiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Rejonowy ZRKiOR ul.Tuwima 4/n98-200 Sieradz/ntel.(0-43) 822 37 04 dokumentacja osobowo - płacowa SEkje 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu siedleckiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Regionalny ZRKiOR /nul. Karowa 9/n08-110 Siedlce/ntel/fax (0-25) 632 62 47 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu rzeszowskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Wojewódzki ZRKiOR/nul.J.Piłsudskiego 11/n35 - 074 Rzeszów/ntel.(0-17) 853 24 72/nfax. 853 31 87 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu przemyskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Regionalny ZRKiOR w Przemyślu/nul.Kilińskiego 16/n37-500 Jarosław/ntel.(0-16) 621 63 67/nfax. 621 28 33 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu poznańskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Wojewódzki ZRK i OR/nul.Mickiewicza 33/n60-837 Poznań/ntel.(0-61) 847 53 65/ncentr. 847 60 01 w.227/nfax. 841 18 81 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu płockiegop wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Regionalny ZRKiOR/nul.Norbertańska 9/n09- 402 Płock/ntel/fax (0-24) 262 32 62 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003
Kółko Rolnicze, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny/Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu piotrkowskiego wg podziału administracyjnego z 1.01.1975 r Rejonowy ZRKiOR/nul. Wierzejska 78/n97-300 Piotrkow Trybunalski/ntel (0-44) 646 51 88 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-46/2003