Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Krzykawka k/Bolesławca Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy - Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Wojewódzka Spółdzielnia Rzemieślnicza Specjalistyczna "ELEKTRYK", Katowice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Kombinat Budowlany - Wojewódzka Spółdzielnia Pracy "KOSBUD" Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Katowicki Kombinat /nInżynierii Miejskiej, Katowice ul. Rolna Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice; tel. 253 82 37 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej "KKIM" S.A. w Katowicach, Katowice, ul. Rolna Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Prezydium Gminnej Rady Narodowej, Kalwaria Zebrzydowska ARchiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Muzeum Państwowe Bl. 1, 32-603 Oświęcim, tel. (0 33) 843-12-37 dokumentacja osobowa i płacowaz lat 1951-1954 - niekompletna SEke 610A-15/06
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kalwarii, Kalwaria Kółko Rolnicze Jeleśnia, 34 -340 Jeleśnia ul. Rolnicza 4 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Ośrodek Elektronicznego Przetwarzania Danych Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie - Zakład Obliczeniowy, Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Katowicach, Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Katowickie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budownictwa Ogólnego "KABEX", Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Katowickie Zakłady Remontowe Maszyn Poligraficznych, Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Katowickie Warsztaty Naprawy Maszyn Drukarskich, Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Katowickie Warsztaty Napraw Maszyn Drukarskich P.P., Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Katowickie Restauracje Dworcowe "WARS" z zakładami Katowice, Zebrzydowice, Gliwice, Bielsko-Biała; Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych, Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Centrum Naukowo-Produkcyjne Systemów Sterowania w Katowicach Zakład Projektowania Systemów Sterowania "Promel", Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Centrum Komputeryzacji Rynku "CEKAR", Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Centralny Związek Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM", Katowice Archiwum Wytwórczości Handlowej przy "SPOŁEM" SRB, ul. Krakowska 87, Katowice; tel. 200 90 63 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Biuro Projektów Spółdzielnia Pracy "Proinstal", Katowice Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418