Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Tartak Przemysłu Leśnego w Ustroniu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1945-1963 SEke 610A-17/04
Tartak Przemysłu Leśnego P.P. w Istebnej Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1954- 1962 SEke 610A-17/04
Rejon Przemysłu Leśnego P.P. w Bytomiu, Tartak w Wiśle Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1945 -1963 SEke 610A-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Krakowie, Tartak Przemysłu Drzewnego w Ujsołach, Tartak Przemysłu Drzewnego w Żywcu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1963 - 1975 SEke 610A-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PP w Katowicach, Tartak Przemysłu Drzewnego w Istebnej, Tartak/nPrzemysłu Drzewnego w Ustroniu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1969-1976 SEke 610A-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PP w Bytomiu, Tartak Przemysłu Drzewnego w Istebnej, Tartak Przemysłu Drzewnego w Ustroniu,Tartak Przemysłu Drzewnego w Wiśle Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1963 -1973 SEke 610A-17/04
Huta Szkła Okiennego "KARA" S.A., Piotrków Trybunalski ul. Topolowa Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Tryb . tel./fax 649 69 71 Dokumemntacja osobowa i płacowa SEke 610-156/03
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Bytomiu, Tartak Przemysłu Drzewnego w Istebnej, w Ustroniu, w Wiśle, w Ujsołach, w Żywcu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1963-1976 SEke 610A-17/05
MARI-POL Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego sp. z o.o./nj.v. w Bielsku Białej, Zakład Produkcyjny w Ujsołach, Bielsko Biała Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja płacowa i osobowa z lat 1990-1997 SEke 610A-
Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Katowicach, Zakład Przemysłu Drzewnego w Istebnej, w Ustroniu, w Ujsołach, w Wiśle, w Żywcu Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1974- 1988 SEke 610A-17/04
GRE-BES sp. z o.o. Ustroń ul. Kościelna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-1993 SEke 610A-17/04
EKO BESTAR sp. z o.o., Ustroń ul. Kościelna Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z roku 1998 SEke 610A-17/04
Bielskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Kętach, Zakład Przemysłu Drzewnego w Istebnej, w Ujsołach, w Ustroniu, w Wiśle, w Żywcu. Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa - daty skrajne 1989- 1996 SEke 610A-17/04
BESTAR S.A. w Kętach, Tartak w Istebnej, Tartak w Ujsołach, Tartak w Ustroniu, Tartak w Wiśle, Tartak w Żywcu, Kęty Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa- daty krańcowe 1989 - 2002 SEke 610AS-17/04
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego P.P. w Krakowie, Zakład Przemysłu Drzewnego w Andrychowie, Andrychów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1974-1975 SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Gen.K. Świerczewskiego w Złotoryi (pow.złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1950-1957 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PP w Krakowie, Zakład Przemysłu Drzewnego w Andrychowie, Andrychów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1976-1982 SEke 610A-17/04
INTERBLOCK Spółka z o.o. w likwidacji, Warszawa, ul. Wilcza Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1989-2005 osobowo-płacowa SEke 70-97/03; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.P.H.U."REFAM" Sp. z o.o.,Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 208 78 20, , fax:204 32 96; www.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 1999-2005, dokumentacja płacowa z lat 2000-2005 SEke 610-107/03
Bielskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Kętach, Zespół Składów Handlowych w Andrychowie, Andrychów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1982-1995 SEke 610A-17/04