Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
FAPROM Spółka z o.o. w likwidacji, 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok. 39 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2007-2012 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
KEY AUTOMATION S.R.L., Noventa di Piave, at Via Alessandro Volta, 30, 30020 Noventa di Piave, Venice, Italy Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2009-2010 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
SIMCLAR POLAND Spółka z o.o. w likwidacji, 01-209 Warszawa, ul. Hrubieszkowska 2 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 15.04.2013r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Sylwia Rybicka, 01-494 Warszawa, ul. Widawska 27 m. 50 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1998-2011 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
KATRY POLSKA Spółka z o.o. w likwidacji, 00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 11.10.2011r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
MGI METRO Information Technology Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 02-183 Warszawa, Al. Krakowska 61 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1999-2011 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Merisand Polska Spółka z o.o. w likwidacji/n02-394 Warszawa/nul. Baśniowa 3 OSG Polska Spółka z o.o./n01-02 Warszawa,/nul. Olbrachta 94/ntel. (22) 533-29-90,/nfax: (22) 533 29 91/ne-mail: info@osg.pl;/nwww.osg.pl osobowo-płacowa 992700/6116/71/2013/SAK/WJ
Alpa Consulting Spółka z o.o. w likwidacji, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 5 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2004-2007 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
BOS - 97 Spółka z o.o., 01-905 Warszawa, ul. Renesansowa 39 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1999-2006 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Grupa Doradztwa Strategicznego, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1996-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Hermanex Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1998-2006 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Dynea Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 02-927 Warszawa, ul. Zawojska 38A Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1998-2005 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Ryder Polska Spółka z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4/33 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2000-2005 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Swarovski Ventures AG, ul. General-wille-srtrasse 88, CH-87036 Feldmeilen, Switzerland Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1999-2005 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Browary Warszawskie Królewskie S.A., 00-958 Warszawa, ul. Grzybowska 58 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1954-2005 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122