Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Blue Sky Carrier Sp. z o.o. w Szczecinie Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Biuro Projektów "Gryfprojekt" Spółdzielnia Pracy w Szczecinie, ul. Dąbrowskiego 38 Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Agrozbyt Nord Sp. z o.o. w Barnisławiu, Barnisław 5, 72-001 Kołbaskowo Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Spółdzielnia Rzemieślniczo Usługowo - Wytwórcza, ul. Lubelska 7, 23 - 400 Biłgoraj Archiwum Usługowe - Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o.; ul. Długa 34 Góra Puławska tel/fax 81 880 50 05 dokumentacja osobowo - płacowa 992700/611/515/2015-SAK
Agencja Ochrony "Sokół" Sp. z o.o. w Szczecinie , Szczecin ul. Czackiego 4a Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
HIJ567 Sp. z o.o. w likwidacji ul. Złota 59, 00-120 Warszawa Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Super Krusz Sp.z o.o. w likwidacji; ul. Rynek 14 32-130 Koszyce Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp z o.o. ul. Długa 34; 24-100 Góra Puławska tel. kom. 609 481 613; tel/fax 81 880 50 04 akta osobowe i dokumentacja płacowa 992700/811/515/2015-SAK
BoConcept Retail Poland ul. Jana Pawła Woronicza 31, 02-640 Warszawa Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Fenix-Film Sp. z o.o. w likwidacji ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Epalg Food Sp. z o.o. w likwidacji ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Inwest Tor Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Skok Kujawiak ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek Krajowa Spólka Cukrowa S.A. w Toruniu Miejsce Wykonywania Działalności 09-408 Płock, Pl. W. Witosa 1 1995-2016 inna niż osobowo-płacowa 992700/611/627/2015-SAK
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kole w likwidacji TDR Spółka z o.o. Archiwum ul. Wojska Polskiego 15c, 62-500 Konin 1990-2012 osobowo-płacowa 992700/610A/32/2011/SAK
EKO-WAR Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łaziskach Górnych/n43-170 Łaziska Górne/nul. Wyzwolenia nr 30 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24,/n31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ulejnie w likwidacji z siedzibą /n63-000 Środa Wielkopolska Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel./fax: (62)736-00-36; 738-55-32 tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowa z lat 1967-2011,/npłacowa z lat 1981-2010,/npozostała dokumentacja z lat 1964-2011 992700/610A/12/2011/SAK
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Robakowie w liwkwidacji z siedzibą z Robakowie/n62-023 Gądki,/nul. Poznańska 12 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14 tel./fax: (62)736-00-36; 738-55-32 tel. kom. 0604-921-085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl osobowa z lat 1974-2007,/npłacowa z lat 1956-2011 992700/610A/12/2011/SAK
Spółdzielnia Turystyczna "Turysta" w likwidacji w Kielcach,/n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31 Archiwum Państwowe w Kielcach/n25-045 Kielce/nul. J. Kusocińskiego 57, tel. Centrala (41) 260-53-11,/nfax: (41) 260-53-16,/nPunkt Obsługi Klienta (41) 260-53-12/nwww.kielce.ap.gov.pl;/nkancelaria@kielce.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1964-2011,/nlisty płac i kartoteki wynagrodzeń z lat 1975-2010,/ninna dokumentacja z lat 1990-2011 992700/610A/6/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Świętokrzyskie Jacek Mendak Dariusz Kwiecień Spółka Jawna w Kielcach,/n25-212 Kielce,/nul. Grenadierów 56 Archiwum Państwowe w Kielcach/n25-045 Kielce/nul. J. Kusocińskiego 57, tel. Centrala (41) 260-53-11,/nfax: (41) 260-53-16,/nPunkt Obsługi Klienta (41) 260-53-12/nwww.kielce.ap.gov.pl;/nkancelaria@kielce.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1993-2011,/nlisty płac z lat 1993-2011 992700/610A/6/2012/SAK
Warsan Spółka z o.o.,/n03-186 Warszawa,/nul. Modlinska 146 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie 1991-2011 osobowo-płacowa 992700/610A/9/2011/SAK
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka z o.o. ,/n43-400 Cieszyn, ul. Pokoju 1 Archiwum Państwowe w Katowicach, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 104, tel. (32) 208 78 55, fax 208 78 05, www.katowice.ap.gov.pl 1959-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/15/2011/SAK