Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
PBR Consulting Group Spółka z o.o. w likwidacji,/n00-775 Warszawa,/nul. Konduktorska 4/32 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2011/SAK
Związkowa Inicjatywa Gospodarcza "KLOTOIDA" Spółka z o.o. w likwidacji,/n31-542 Kraków,/nul. Mogilska 25 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2011/SAK
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w likwidacji,/n57-500 Bystrzyca Kłodzka,/nul. Słowackiego 4 Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl 1996-2009 osobowo-płacowa 992700/610A/39/2003/SEke
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Przewornie z/s w Karnkowie,/n57-130 Przeworno/nKarnków 11,/n Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1963-2004,/ndokumentacja płacowa z lat 1963-2005 992700/610A/39/2003/SEke
Brandt Polska Spółka z o.o. w likwidacji,/n51-130 Wrocław,/nul. Żmigrodzka 143 Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1998-2005,/ndokumentacja płacowa z lat 1999-2005 992700/610A/39/2003/SEke
Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji w likwidacji/n59-220 Legnica, ul.Zielona 5/6 Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl 2005-2008 osobowo-płacowa 992700/610A/39/2003/SEke
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zimniku,/n59-407 Mściwojów Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1978-2009,/ndokumentacja płacowa z lat 1978-2010 992700/610A/39/2003/SEke
Spółdzielnia "PROBUT" Zakład Pracy Chronionej w likwidacji, 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 70G Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1971-2011,/ndokumentacja płacowa z lat 1961-2011 992700/6116/45/2012/SAK
Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary, 51-180 Wrocław, ul. Pęgowska 34 Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl 2008-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/39/2003/SEke
Ośrodek Szkolenia Rolniczego Mogilno Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
INTERART Spółka z o.o. w Krzykowie, ul. Główna 57,/n55-001 Chrząstawa Archiwum Państwowe we Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2,/ntel. (71) 328-81-01,/ndyr. (71) 328-83-95,/nfax. (71) 328-80-45/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1984-2010,/ndokumentacja płacowa z lat 1994-2009 992700/610A/39/2003/SEke
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. IV Dywizji Piechoty 6 C, 77-420 Lipka Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Spółka z o.o., 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33, tel. (67) 351-78-55 - Zarząd - sekretariat 1960-2010 osobowo-płacowa 992700/610A/4/2011/SAK
CERAMIKA BUDOWLANA Spółka z o.o.,/n30-614 Kraków,/nul. Cechowa 51,/nOdziął Odonów,/n28-500 Kazimierza Wielka Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "BUSKO-GÓRKA" Spółka z o.o.,/n30-614 Krakó,ul. Cechowa 51,/nOddział Odonów,/n28-500 Kazimierza Wielka Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "ODONÓW I" Spółka z o.o.,/n30-614 Kraków,/nul. Cechowa 51 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
Ceramika Budowlana II Spółka z o.o.,/n30-614 Kraków,/nul. Cechowa 51,/nOddziął Oddział Odonów,/n28-500 Kazimierza Wielka Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
Ceramika Budowlana IV Spółka z o.o.,/n30-614 Kraków,/nul. Cechowa 51 Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
Transpom Transport Spółka z o.o.,/n30-614 Kraków,/nul. Cechowa 51,/nOddział Odonów,/n28-500 Kazimierza Wielka Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
Ceramika Budowlana "SOŁTYKÓW" Spółka z o.o.,/n30-614 Kraków,/nul. Cechowa 51,/nZakład Produkcyjny,/n26-120 Bliżyn,/nSołtyków Zakład Archiwalny Składnica Akt Spółka z o.o. ul. Św. Krzyża 17 I. 24 31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/5/2011/SAK
BLANCHE Logistik Spółka z o.o. w likwidacji,/n82-300 Elbląg,/nul. Królewiecka 215 JUPI Spółka z o.o./n82-300 Elbląg,/nul. Mazurska 2/ntel./fax. (55) 235-42-60/ne-mail: jupi@jupi.pl archiwa 992700/610A/6/2011/SAK