Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzka Kolumnna Transportu Sanitarnego we Włocławku - Oddziały Aleksandrów Kujawski, Lipno, Rypin i w Radziejowie Archiwum Zakładowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek; tel. (0-54) 231 44 11 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-26/05
Zakłady Mięsne w Czerniewicach Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Włocławskie Zakłady Ceramiki - Zakad Nr 4 w Kole Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych "KORCHEM" we Włocławku- Oddziały Gdańsk, Szczecin, Tarnobrzeg, Łódź Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "BUDKOM-INWEST" we Włocławku, w tym: Miejskie Przesiębiorstwo Remontowo-Budowlane, Przeds.Remontowo Budowlane Gosp. Komunalnej, Zakład Usług Transp. ul.Rysia, Woj. Przeds. Robót Inż.Drogowych Bud. Komunal., Przeds. Bud.Komunalnego, Woj. Przeds. Budow. Komunalnego "BUDKOM" Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Włocławskie Zakłady Ceramiki Stołowej - Włocławek Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek Dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych we Włocławku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Zakład Usług Kolejowych we Włocławku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji we Włocławku /n Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa /n(w tym część akt Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich we Włocławku) 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" we Włocławku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura we Włocławku,/nul. Brzeska 8, /n87-800 Włocławek dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Żninie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 dokumentacja osobowa i płacowa 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 dokumentacja osobowa pracowników zwolnionych do 1998 r., karty wynagrodzeń 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Świeciu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 dokumentacja osobowa pracowników zwolnionych do 1998 r., karty wynagrodzeń 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Rypinie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 dokumentacja osobowa pracowników zwolnionych do 1998 r. 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Lipnie Archiwum Zakładowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, tel. (0-52)34-97-204 (359) dokumentacja osobowa pracowników zwolnionych do 1998 r. SEke 610A-23/05
Urząd Rejonowy w Inowrocławiu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 teczki pracowników zwolnionych do 1998 r., karty wynagrodzeń 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Chojnicach Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 teczki pracowników zwolnionych do 1998 r., karty wynagrodzeń 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Brodnicy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 teczki osobowe pracowników zwolnionych do 1998 r., karty wynagrodzeń 992700/610A/10/2012/SAK
Urząd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Archiwum Zakładowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, tel. (0-52)34-97-204 (359) teczki osobowe pracowników zwolnionych do 1998 r. SEke 610A-23/05
Powiatowe Związki Spółek Wodnych w Bydgoszczy Archiwum Zakładowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, tel. (0-52)34-97-204 (359) dokumentacja płacowa SEke 610A-23/05