Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej "KKIM" S.A. w Katowicach, Katowice, ul. Rolna Archiwum Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Skośna 16, tel. (12) 262-01-79 (poprzedni przechowawca: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna, ul. Pocztowa 16, 40-002 Katowice) dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-15/06; 992700/611/3101/2017-SAK, UNP: 00370418
Prezydium Gminnej Rady Narodowej, Kalwaria Zebrzydowska ARchiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, Muzeum Państwowe Bl. 1, 32-603 Oświęcim, tel. (0 33) 843-12-37 dokumentacja osobowa i płacowaz lat 1951-1954 - niekompletna SEke 610A-15/06
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kalwarii, Kalwaria Kółko Rolnicze Jeleśnia, 34 -340 Jeleśnia ul. Rolnicza 4 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06
Ośrodek Elektronicznego Przetwarzania Danych Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie - Zakład Obliczeniowy, Katowice Urząd Miejski w Katowicach, ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-15/06