Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
DROMOST, Nowosolskie Przds. Robót Drogowo-Mostowych, Nowa Sól "ARCHUS" Sp. z o.o , 40-144 Katowice, ul. Józefowska, tel. 0-32 201 65 65 dokumentacja płacowa z lat 2002-2005 SEke 610A-12/06
DROGMAX Sp. z o.o., Warszawa ul. Kołobrzeska "ARCHUS" Sp. z o.o , 40-144 Katowice, ul. Józefowska, tel. 0-32 201 65 65 dokumentacja płacowa SEke 610A-12/06
DOM-EL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Elektrycznych, Kraków ul. Halicka "ARCHUS" Sp. z o.o , 40-144 Katowice, ul. Józefowska, tel. 0-32 201 65 65 dokumentacja płacowa SEke 610A-12/06
CONTRA FLEX Sp. z o.o., Chełmek Plac Kilińskiego "ARCHUS" Sp. z o.o , 40-144 Katowice, ul. Józefowska, tel. 0-32 201 65 65 dokumentacja płacowa SEke 610A-12/06