Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w likwidacji - Solec Kujawski , ul. Bydgoska 4 "DAWART" Spółka z o.o. 85-734 - Bydgoszcz ul. Boczna 2 Akta osobowe i płacowe z lat 1986 - 2019 992700/611/899/2015-SAK; UNP:2019-00311154
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej RAD SAT 2 - Łódź, ul. 11-go Listopada 77/32 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe pracowników, umowy zlecenia z lat 1998-2019; Listy płac z lat 1998-2019 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019:00311177; UNP: 2019-00503990
Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB Spółka Akcyjna - Kutno, ul. Mickiewicza 108; (wcześniejsze nazwy: Zakład Drobiarski w Kutnie; Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Kutnie z siedziną: Kutno, ul. Mickiewicza 70; Oddział Wylęgu Drobiu w Łęczycy - Łęczyca, ul. Mickiewicza 8) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com Akta osobowe z lat 1947-2021; dokumentacja płacowa: 1978-2021 992700 611/126/2015-SAK; UNP: 2019-00311177
Przedsiębiorstwo BAKMED Podkorski, Świątek Spółka Jawna - Łódź, ul. Gojawiczyńska 1/3 (wcześniejsza nazwa: Przedsiębiorstwo BAKMED - Spółka Cywilna) ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Gliniana 61, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com AKta osobowe z lat 1995-2015; Listy płac, kartoteki wynagrodzeń z lat 1995-2017 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2019-0031177