Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wydział Mechaniczno–Energetyczny w Nawojowej Górze (uwaga – przedsiębiorstwo zostało utworzone w związku z podziałem KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW KAMIENIA BUDOWLANEGO W KRZESZOWICACH, którego dokumentacja również jest przechowywana przez Archiwum Zakładowe MUW) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wydział Przeróbczy „Litozyt” w Krzeszowicach Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wydział Produkcji Płytek Lastrykowych w Nawojowej Górze Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wydział Produkcji Parapetów w Nawojowej Górze Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wydział Przeróbczy w Nielepicach Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Kamieniołom w Nawojowej Górze Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Kamieniołom w Zabierzowie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Kamieniołom w Nielepicach Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Kamieniołom Dębnik I w Dębniku Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Zakład Przemysłu Drzewnego w Kąclowej - Gorlickie Zakłady Przemysłu Drzewnego (1957 – 75); Gorlickie Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego (1975 – 90) - UWAGA! Cześć akt ww. przedsiębiorstw w Gorlickim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego „FOREST” w prywatyzacji Gorlice ul. Bielska 9) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
RUDY” Pierwsza Tarnowska Cegielnia i Tartak Parowy Romana Sanguszki – przejęta na podstawie dekretu PKWN z dn. 12 grudnia 1944 r. Państwowe Zakłady Przemysłowe „RUDY” w Tarnowie (1945-1949) Rejon Przemysłu Leśnego w Tarnowie (1950-1952) Tartak „Rudy” jako Zakład nr 11 w ramach Rejonu Przemysłu Leśnego w Starym Sączu (1952-1958) Tartak „Rudy” w składzie Rejonu Przemysłu Leśnego w Krakowie (1958-1964) zmiana nazwy na: Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Przedsiębiorstwo Państwowe w Krakowie (1964-1988) Tarnowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Tarnowie (1988-1991) Zakłady Przemysłu Drzewnego RUDY w Tarnowie (od 1991) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Tarnowskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Tarnowie (1988-1991) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Przedsiębiorstwo Państwowe w Krakowie (1964-1988) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Tartak „Rudy” w składzie Rejonu Przemysłu Leśnego w Krakowie (1958-1964) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Tartak „Rudy” jako Zakład nr 11 w ramach Rejonu Przemysłu Leśnego w Starym Sączu (1952-1958) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
HERO POLSKA Spółka z o.o. w likwidacji, 02-175 Warszawa, ul. Pilchowicka 9/11 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
ISP POLSKA Spółka z o.o. w likwidacji, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2A Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Brak dokumentacji kadrowo-płacowej na spisach. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
KBC SECURITIES N.V.ODDZ.W PL w likwidacji, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2015 dokumentacja płacowa, dla części zasobu klient nie przekaza spisów. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
ZEBRA TOWER Spółka z o.o. w likwidacji, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Brak dokumentacji kadrowo-płacowej na spisach. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Doradztwo Gospodarcze w likwidacji, 00-499 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 18 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Brak dokumentacji osobowo-płacowej na spisach, dla części zasobu klient nie przekazał spisów. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
MOBILE ZONE Spółka z o.o. w likwidacji, Les RIZERIES-208 BVD DE PLOMBIERES 13581 MARSEILLE CEDEX 20, FRANCJA Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl osobowo-płacowa. W spisach przekazanych przez klienta brak dat dla dokumentów osolbowo-płacowych. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
SG SECURITIES POLSKA S.A. w likwidacji, Warszawa, ul. Marszałkowska 111 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klilent nie przekazał spisów dokumentacji. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
COMDISCO POLSKA Spółka z o.o. w likwidacji, 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl brak dokumentacji kadrowo-płacowej na spisach 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
MSI POLSKA DORADZTWO w likwidacji, 50-021 Wrocław, ul. Komandorska 6 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2003 dokumentacja płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
StyroChem Finland Oy P.O. Box 360 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Brak dokumentacji osobowo-płacowej na spisach, dla części zasobu klient nie przekazał spisów. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Finplus S.A. w likwidacji, 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl brak dokumentcji osobowo-płacowej n spisach, dla części zasobu klient nie przekazał spisów 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LARION LTD Sp. z o.o. - Katowice, ul. Dąbrówki 15/9 BREWET Spółka z o.o., Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2327/2016-SAK; UNP: 2017- 00111709
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. - Gliwice, ul. Dworcowa 56 BREWET Spółka z o.o., Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2327/2016-SAK; UNP: 2017-00111709
AMMI Sp. z o.o. - Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 30 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o., 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A , tel. 68 382 21 15 Akta osobowe i dokumentacja pracownicza z lat 2015-2016 992700/611/62/2015-SAK; UNP: 2017-00109296
PPH STOPEX Export-Import - Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 285 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o., 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A , tel. 68 382 21 15 Dokumentacja osobowo-płacowa od roku 1990 992700/611/62/2015-SAK; UNP: 2017- 00109296
TEA-BROS Sp. z o.o. - Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 285 PERFEKCJA ARCHIWUM Spółka z o.o. Siedziba: ul. Zacisze 16A, 65-775 Zielona Góra, Składnica Akt: 66-200 Świebodzin, ul. Wałowa 26, tel. (68) 38-22-115 Akta osobowe i dokmentacja płacowa z lat 1990-2014 992700/611/62/2015-SAK; UNP: 2017-00109296
ALSTAR - 7 Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Bydgoszcz; ul. Przemysłowa 8 DAWART Sp. z o.o. - Bydgoszcz; ul. Boczna 2; tel. 52 342 61 06 lub 507 022 361; e-mail biurodawart@interia.pl 2008-2015 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2008-2015 992700/611/899/2015-SAK; UNP: 2017-0010083
Przedsiębiorstwo Turystyczne "PODHALE" w Nowym Targu - Nowy Targ ul. Kolejowa 2 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa "Transbud - Tarnów Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Filie w Gorlicach, Krynicy, Nowym Targu, Zakopanem i Rabce - Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Nowym Sączu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Nowym Sączu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
GRAFIT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Pawłowicach - Pawłowice, ul. Krucza 20 Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ul. 11 Listopada 9 44-330 Jastrzębie-Zdrój,tel. 32 4763613, faks 32 7500022, e-mail: maciejewski@doradcy.net.pl, www.doradcy.net.pl 1995-2016 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1986/2015-SAK; UNP: 2017-00109230
Automatyka Serwis Marcin Dziuba z siedziną w Jastrzębiu Zdroju, ul. Komuny Paryskiej 37D Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ul. 11 Listopada 9 44-330 Jastrzębie-Zdrój,tel. 32 4763613, faks 32 7500022, e-mail: maciejewski@doradcy.net.pl, www.doradcy.net.pl 2011-2015 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1886/2015-SAK; UNP: 2017-00109230
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu - NOWY SĄCZ Uwaga! W Archiwum MUW tylko dokumentacja techniczna Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dkumentacja techniczna; dokumentacja osobowa: MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno – Melioracyjnego w Krakowie Oddział w Wadowicach Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009