Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wądrożu Wielkim Archiwa Opolskie Sp. z o.o./n49-100 Niemodlin ul.Korfantego/n42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1951 -1998, dokumentacja płacowa z lat 1972 - 1998 SEke 610A-17/04
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ruji Archiwa Opolskie Sp. z o.o./n49-100 Niemodlin ul.Korfantego/n42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1951 - 1975 /n- niekompletna SEke 610A-17/04
Grupa Wydawnicza KAW sp. z o.o. - Warszawa Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa szczątkowa SEke 610A-17/04
DREWTER sp. z o.o. Teresin Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1999- 2003 SEke 610A-17/04
DREWTER sp. z o.o. - Warszawa Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1999-2003 SEke 610A-17/04
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Prochowicach; Prochowice Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego/n42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1949-2004, dokumentacja płacowa z lat 1967 -2004 SEke 610A-17/04
Bank Spółdzielczy w Wądrożu Wielkim 175 Archiwa Opolskie Sp. z o.o./n49-100 Niemodlin ul.Korfantego/n42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1951 -2000, dokumentacja płacowa z lat 1965 -1998 SEke 610A-17/04
PROGRESS s.c. PPHU, Warszawa ul. Łojewska 14/59 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1996 -1997, dokumentacja płacowa szczątkowa SEke 610A-17/04
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Spójnia” w Sędziszowej (pow.złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1949-1957 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
POLDRES Zakłady Przemysłu Odzieżowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Żyrardowie, Żyrardów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1932 -2002, dokumentacja płacowa z lat 1972-1973, 1978-2002 SEke 610A-17/04
MARKO sp. z o.o. Warszawa Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1994-2001 SEke 610A-17/04
Krajowa Agencja Wydawnicza P.P. Warszawa ul.Smolna 12 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat/n1985-1994, dokumentacja płacowa z lat 1985 - 1993/nniekompletna SEke 610A-17/o4
BRANDS INTERNATIONAL S.A - Warszawa Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1991-1994, dokumentacja płacowa z lat 1990-1994 SEke 610A-17/04
BEMA PUH Żyrardów Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa z lat 1993 -1995, brak dokumentacji płacowej SEke 610A - 17/04
Huta Szkła "BRYLANT" sp.z o.o. w Rajsku Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa 1998-1999 SEke610A-17/04
ALMA-Tech sp. z o.o. Świebodzice, ul. Wałbrzyska 18 Archiwa Opolskie Sp. z o.o./n49-100 Niemodlin ul.Korfantego/n42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i kadrowa z lat 1993 - 1995 SEke 610A-17/04
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych w Pruszkowie ul. Groblowa 5 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Przemysłu Chemii Gospodarczej „POLLENA”, Warszawa ul. Przemysłowa 30/32, Zakład Doświadczalny Chemii Gospodarczej „POLLENA” w Nowym Dworze Mazowieckim, Branża perfumeryjno – kosmetyczna przejęta w 1976 roku od Centrali Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Gospodarstwa Domowego „ARGED” Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „CENTRALA RYBNA”, Warszawa, ul. Pożarowa 9/11, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Rybnego w Warszawie Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Wytwórnia Wyrobów Jubilerskich „WARMET”, Warszawa, ul. Jubilerska 10, Fabryka Wyrobów z Metali Szlachetnych „WARMET, Warszawa, ul. Jubilerska 10 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Regionalna Agencja Promocji Turystyki Sp. z o.o., ul. Dworcowa 10, Koszalin Archiwum Państwowe ul.M.Skłodowskiej Curie 2 Koszalin tel/fax 342 26 22; 346 21 81 akta osobowe i płacowe z lat 1991 - 2003 SEke 610-124/03
REMOWOD Sp. z o.o. - 59-300 Osiek 17 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1998-2002 SEke610A-17/04
Przedsiębiorstwo Obrotu Maszynami i Surowcami „BOMIS, Warszawa, ul. Krucza 24/26 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Nowym Dworze Mazowiecki, ul. Okunin Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Melioracji „HYDROMEL”, Michałów – Reginów k/Legionowa, Baza sprzętu Melioracyjnego w Michałowie – Reginowie, Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno – Melioracyjnego w Michałowie – Reginowie. Delegatury: Mińsk Mazowiecki, Radom, Mława, Siedlce, Warszawa. Centrum Informatyki i Obsługi Administracyjnej/nMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Archiwum Rotacyjne w Otwocku/nul. Górna 13, 05-400 Otwock/nTel. 022 7884512. fax 022 7885366 dokumentacja osobowo-płacowa
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza “Przyszłość” w Starej Rudnej (pow.lubiński) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 175-176 1953-1959 Ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Instytut Administracji i Zarządzania, Warszawa, ul. Wawelska 56 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego „WARSBUD”, Warszawa, ul. Grójecka 184, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Budownictwa Komunalnego Warszawa Pl. Trzech Krzyży 3 ( częściowo ), Miejskie Przedsiębiorstwo Budowy Zaplecza, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 134 (częściowo) Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Główny Urząd Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk, Warszawa, ul. Mysia 5 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
"MIASTOPROJEKT Olsztyn" Spółka z o.o., Olsztyn ul. Kościuszki 89 Archiwum Państwowe w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn, tel.(89) 527 60 96, fax. (89)535 92 72,/nwww.olsztyn.ap.gov.pl;/nsekrestariat@olsztyn.ap.gov.pl osobowa z lat 1959-2015, płacowa z lat 1999 - 2015 992700/611/165/2015-SAK
Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej, Warszawa, al. Solidarności 87a (d. Ul. Świerczewskiego) Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
„RWPG” – akta personalne pracowników oddelegowanych do pracy w międzynarodowych agendach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawska Gra Liczbowa „SYRENKA”, Warszawa, ul. Lindleya 14 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Wojewódzkie Biuro Projektów „ARWO”, Warszawa, ul. Nowy Świat 39 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Państwowe Przedsiębiorstwo „Żegluga Warszawska”, 00-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 2 Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
Przedsiębiorstwo Transportu i Spedycji Przemysłu Mięsnego, 03-237 Warszawa, ul. Inowłodzka 5, Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Zwierzętami Rzeźnymi, Zakład Transportu, ul. Jasna 14/16, później ul. Chocimska 28 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720, 2017-00188672
Bank Spółdzielczy w Regiminie, 06-461 Regimin NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 1955-1995 dokumentacja osobowo-płacowa SEke 610A-3/06; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
Przedsiębiorstwo Projektowo- Inżynieryjne "MECH-PAP" Sp. z o.o. Łódź ul. Więckowskiego 33 Archiwum Państwowe pl.Wolności nr 1; 90-950 Łódź;/ntel. 632 62 01; 632 02 02; fax.632 02 11 dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1995 - 2004 SEke 610-20/03
Piekarnia Bałazy Bytom Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104;40-145 Katowice; tel. 204 26 26 wew.122; fax. 204 32 96 dokumentacja osobowa z lat 1981 - 2004, dokumentacja płacowa z lat 1981 - 2003 SEke 610-107/03
"MARQUARD PRESS" S.A., Katowice ul. Opolska 22 Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104;40-145 Katowice; tel. 204 26 26 wew.122; fax. 204 32 96 dokumentacja osobowa z lat 1950 -2002; dokumentacja płacowa z 1980 - 2001 SEke 610-107/03