Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna NOWA/nWierzchowo Szcz. Biuro Usług Archiwalnych ul.Kopernika 31 B /8 Szczecinek tel. 374 -37-95 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Rolnicza Spółdzielnia Ogrodnicza/nSzczecinek Biuro Usług Archiwalnych ul.Kopernika 31 B /8 Szczecinek tel. 374 -37-95 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Szczecinku/n(Szczecinek, Barwice, Drawsko Pom. i Kalisz Pom. Biuro Usług Archiwalnych ul.Kopernika 31 B /8 Szczecinek tel. 374 -37-95 dokumentacja osobowo-płacowa/n- niekompletna SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ROLMAT (w tym Wojewódzka Baza Zaopatrzenia i Zbytu)/nCzaplinek Biuro Usług Archiwalnych ul.Kopernika 31 B /8 Szczecinek tel. 374 -37-95 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego/nSzczecinek Biuro Usług Archiwalnych ul.Kopernika 31 B /8 Szczecinek tel. 374 -37-95 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
BUDOPROJEKT Projektowa Spółdzielnia Pracy Budownictwa Ogólnego/nSzczecinek Biuro Usług Archiwalnych ul.Kopernika 31 B /8 Szczecinek tel. 374 -37-95 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
TRANS -JAFTA Sp.z o.o./nKoszalin "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Tarcica BAŁTYK sp. z o.o./nKoszalin "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokuemntacja osobowo-płacowa SEke 610-37/2003
KORA Sp. z o.o./nKoszalin "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
KOM- LEX sp. z o.o./nKoszalin "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Mleczarska Gościno "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej Spółka z o.o.w upadłości, Przybkowo 14, 78-460 Barwice Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej Curie 2/n75-950 Koszalin/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317 03 61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1983-1998, akta płacowe z lat 1993-1998 992700/610A/22/2009/SEKE
PROJBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o.,/nul. Piłsudskiego 11-15,/n75-501 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej Curie 2/n75-950 Koszalin/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317 03 61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1990-1994,/nakta płacowe z lat 1986-1992 992700/610A/22/2009/SEKE
"INTROPOL"/nSpółdzielnia Pracy Poligrafii i Rzemiosł Artystycznych w upadłości, ul. Batalionów Chłopskich 85,/n75-303 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej-Curie 2,/n75-950 Koszalin,/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317-03-61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1951-1998,/nakta płacowe z lat 1964-1998 SEKE 610A-22/09
HETMAN Sp. z o.o. w upadłości,/nul. Zwycięstwa 20-24,/n75-036 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej Curie 2/n75-950 Koszalin/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317 03 61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1991-1994 992700/610A/22/2009/SEKE
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/nKarlino "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/nBobolice "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Prokukcyjno-Handlowa Spółdzielnia Pracy SPOŁEM/nKoszalin "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 akta osobowo-płacowe chałupników i pracowników nakładczych SEke 610-37/2003
Gościńska Spółdzielnia Mleczarska/nGościno "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Mielno "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
EMAD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o. w upadłości,/nul. Lunatyków 4-6,/nKoszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej Curie 2/n75-950 Koszalin/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317 03 61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1992-1996 992700/610A/22/2009/SEKE
ELWA Fabryka Podzespółow Radiowych (w ELKON)/nKoszalin "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja osobowo - płacowa SEke 610-37/2003
ELKON Zakład Elektroniczny/nKołobrzeg "AYA" Archiwum Depozytowe Mariola Chodoń ul.H.Modrzejewskiej 71 Koszalin tel.341 13 29 dokumentacja płacowa SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DORIS" Spółka z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 20/8, 75-063 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej Curie 2/n75-950 Koszalin/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317 03 61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1990-1992,/nakta płacowe z lat 1991-1992 992700/610A/22/2009/SEKE
DOMEX Spółka z o.o. w upadłości,/nul. Szczecińska 31,/n75-122 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej-Curie 2/n75-950 Koszalin/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317-03-61,/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl/nhttp:/bip.ap.gov.pl/koszalin dokumentacja osobowo - płacowa z lat 1987-1994 SEke 610A-22/09
Przedsiębiorstwo Wielobrażowe "MAZURY" Export Import K.J. Deptuła/nOlsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1996r. SEKE 610A-26/06
BALTAX Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o. w upadłości, ul. Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej Curie 2/n75-950 Koszalin/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317 03 61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta płacowe z lat 1990-1994 SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe "ZUT" w Olsztynie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA"/nul.Lubelska 43 B/nOlsztyn/ntel. (0 89) 533 14 73 dokumentacja płacowa od 1974r. SEKE 610A-26/06
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych sp. z o.o./nul.Piławska 2/nElbląg Archiwum Państwowe w Olsztynie/nOlsztyn u. Partyzantów 18/ntel.(0-89) 527-60-96 dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1993-2003 SEke 610-63/2003
TRANSPOL Spółdzielnia Pracy/nCZŁUCHÓW Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Pracy Przemysłu/nSkórzanego/nul.Gnieźnieńska/nKoszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/nUSTRONIE MORSKIE Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Starachowicach Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 398 1960 - 1991 Tylko osobowa, niekompletna
Spółdzielnia Kółek Rolniczych/nSIEMYŚL Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Spółdzielnia Inwalidów "MORSKA"/nul.Morska , Koszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
REMKO Zakład Remontowo-Budowlany, sp. z o.o./nKoszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska - Białogard Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego i oddziały, Koszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
POLSURWIS, Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi /nul.Hibnera , Koszalin Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-37/2003
POMORZANKA Odzieżowa Spółdzielnia Pracy/nul.Parkowa, Szczecinek. Kuczwalski Władysław Usługi Archiwalne/nul.Pomorska 8/2/nBiałogard/ntel.312-45-60 akta osobowo-płacowe SEke 610-73/2003