Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Oddział Robót Mostowych i Ogólnobudowlanych przy Krakowskim Zarządzie Dróg Kraków /ostatnia nazwa „KOMEX” Krakowskie Przeds. Eksportu Usług i Budownictwa Komunalnego, Kraków, ul. Rozrywka 1/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Tarnowie Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe, Al. Solidarności 5-9, 33-100 TARNÓW Tel. 14 696 32 72; fax. 14 621 40 78 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Oddział Produkcyjny Nowa Huta Oś. Teatralne (szwalnia, dziewiarnia, pakownia) /ostatnia nazwa „DOMINO” Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego, Kraków ul. Wielicka 25/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Oddział Graniczny Inspektoratu Kwarantanny Roślin w: - Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu, -Szczecinie, Kostrzyniu, Świecku, - Olsztynie, Jędrzychowicach - Międzylesiu, Cieszynie, -Zebrzydowicach, Muszynie, -Medyce, Hrebennem, Chełmie, -Małaszewicach, Kuźn Główny Inspektorat Ochrony Roślin ul.Wspólna 30. 00-930 Warszawa Dokumenty płacowe za okres od1.01.1989 r. do 29 lutego 1996r
Obóz Pracy - Centralny w Jaworznie Obóz Pracy Więźniów w Chrustach Obóz Pracy Więźniów w Libiążu Ośrodek Pracy Więźniów w Bielszowicach Obóz Pracy Więźniów w Brzezinach Obóz Pracy Więźniów w Bytomiu Obóz Pracy Więźniów w Chebziu Obóz Pracy Więź Archiwum Państwowe w Katowicach 761/II 761/II 761/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II 762/II IX.1945-1956 1951-1953 1952-1955 1950-1956 1950-1956 1953-1957 1951-1955 1953-1956 1950-1956 1953-1954 1950-1956 1951-1957 1951-1957 1951-1956 1954-1956 1950-1956 1950-1956 1950-19 56 1950-1956 1954-1956 1952-1953 1953-1956 1952-1956 1950-1957 1950-1
Odwoławcza Komisja d/s Szkód Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym Katowice ul.P.Skargi 2 Wyższy Urząd Górniczy ul.Poniatowskiego 31 40-956 Katowice dokumenty płacowe i kadrowe
NZPOW Przedsiębiorstwo Państwowe ul.Żymierskiego 2/4 Dębno Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe – od 1973 r.)
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osiek Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. 32-608 Osiek Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Opolskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu 395 1946-1958 kartoteki osobowe pracowników podległych cegielni
Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Kielcach Archiwum Państwowe w Kielcach 340 1945 - 1951 Tylko osobowa
Nyskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych Nysa Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Niziańskie Przedsiębiorstwo w Nisku ul. Świerczewskiego 6 /ostatnia nazwa Tarnobrzeski Kombinat Budowlany w Stalowej Woli, ul. Jana Pawła II, 37 – 450 Stalowa Wola/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Nav - Account Sp.z o.o. Al.Niepodległości 645 B Sopot Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05 -71 dokumentacja kadrowa i płacowa Suplement
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników CEMI ul. Domaniewska 39 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Wojewódzki Komitet W Wałbrzychu Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
NAREW - Spółdzielnia Pracy Pułtusk Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
Zakłady Przemysłu Skórzanego "NAKO" "SKOGAR", Tomaszów Mazowiecki, ul. Kołłątaja 4/10 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe. Dokumentacja płacowa z lat 1980-1993 niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
NADODRZE - Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Naczelny Zarząd Wydawnictw ul. Krak. Przedmieście 15/17 Warszawa Ministerstwo Kultury i Sztuki Archiwum Zakładowe ul. Krak. Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa tel.620-02-31 dokumenty osobowe i płacowe
Nowosądeckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego z / s w Nawojowej Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Nowosądecki Kombinat Budowlany w Nowym Sączu - Nowy Sącz, ul. Zielona 21 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Zarząd Regionalny w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 318 1980–1982 Akta osobowe i listy płac
Okręgowy Inspektorat Inspekcji Nasiennej w Koszalinie Delegatura Wojewódzkiego Inspek- toratu Inspekcji Nasiennej w Szczecinie Dokumentacja osobowa
Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu 779 1945 – 1951 akta osobowe
Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 816 1945-1951 tylko akta osobowe
Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Lublinie Archiwum Państwowe w Lublinie 705 1945-1951 akta osobowe z lat 1945 –1950
Okręgowe Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądy Okręgowe - wg właściwości terytorialnej dokumenty osobowe i płacowe
OkręgowaKomisja Arbitrażowa Sądy Okręgowe - wg właściwości terytorialnej Dokumenty osobowe i płacowe
Naczelny Inspektorat Kontroli Warszawa Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM Zespół Organizacyjny 02-548 Warszawa ul.Grażyny 13 tel.845 26 35 Akta osobowe i dokumenty płacowe od 1980 r. Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne Wilków Wielki Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. ul.Zdrojowa 15 58 -231 Przerzeczyn Zdrój tel.(0-74) 37 50 61 Dokumenty osobowe i płacowe - niekopletne Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Sikorzu Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Łodzi ul.Północna 27/29 81-420 Łódź tel.(046) 636 29 72 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Leśniczówce Czuryły Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa O/Lublin ul.Karłowicza 4 20-027 Lublin tel.(0-82) 532 05 11 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Koninie Żagańskim Zakład Obsługi Gospodarczej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Przełazach 66 - 232 Mostki Archiwum tel.0 68 - 3811 222 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Iłowej Żagańskiej Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne Trynosy Jalonki Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Olsztynie ul.Głowackiego 6 tel.(0-89) 523 50 29 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne Trębki Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Łodzi ul.Północna 27/29 81-420 Łódź tel.(046) 636 29 72 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne Strzałków Skarbu Państwa O/Olsztyn Arch.Zakładowe w Poświętnem ul.Sienkiewicza 11/13 09-100 Płońska tel.(023) 662 20 25 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne Stasin Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. ul.Zdrojowa 15 58 -231 Przerzeczyn Zdrój tel.(0-74) 37 50 61 Dokumenty osobowe i płacowe - niekopletne Suplement
Państwowe Gospodarstwo Rolne Sokołów Podl. ul.Parkowa 1 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa O/Lublin ul.Karłowicza 4 20-027 Lublin tel.(0-82) 532 05 11 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Okręgowa Izba Skarbowa we Wrocławiu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe