Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przemysłu Mięsnego SPOMASZ, Wrocław, ul. Krakowska 98 oraz ul. Rędzińska 30/38 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe, dokumenty płacowe od 1975 roku 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami „MEBLE” ul.Ruska 37/38 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych Bytom Archiwum Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe 992700/610A/27/2009/SEke
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Mleczarskiej OBRAM, ul. Okrzei Warszawa Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Ostrowskie Zakłady Przemysłu Spożywczego Ostrów Wlkp. 1) Regionalna Agencja Rozwoju S. A. w Kaliszu 2) Zakł. Przemysłu Spożywczego „Ostrowin” Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp, ul. Spichrzowa 10 1) akta archiwalne 2) akta niearchiwalne i osobowe
Wojewódzkie Biuro Projektów Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kilińskiego 22 Ostrowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. ul. Kilińskiego 22 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 247 96 00 wew. 304 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Piastowie ul. Warszawska 1, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, Warszawa, ul. Ostroroga 10; Piastów, ul. Warszawska 1, Spółdzielnia Transportu i usług Technicznych w Ciechanowie ul. Pułtuska 12, Warszawska Spółdzielnia Spożywców, Zakład Transportu, Ekspozytura Nr 2 w Ciechanowie ul. Warszawska; Filia Pułtusk, PSS – Płock, Płońsk, Mława, Ostrowia Maz., Maków Maz., Grójec, Sochaczew Oddział Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Otwocku - 05-400 Otwock; ul. Górna 13; tel./fax 22 788 45 12; 22 788 53 66 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/216/2017-SAK; UNP: 2017-00024720
RSW im. L. Waryńskiego w Dziemionach Archiwum Państwowe w Toruniu 503/II 1955 Ewidencja członków księga rozliczeń
RSW “Żerań” w Stolnie Archiwum Państwowe w Toruniu 496/II 1954-1957 Ewidencja członków księga rozliczeń
RSW “Zgodna Rodzina” w Bielczynach Archiwum Państwowe w Toruniu 501/II 1955-1956 Księga rozliczeń
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu w Łowiczu Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu 57/Ł 1950-1955 Akta osobowe, listy płac
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Leszno Archiwum w Lesznie ul. B. Chrobrego 15 tel. 520 15 01 dokumenty kadrowe i płacowe
Ostrowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa UNIBUD Ostrowiec, ul. Gulińskiego 9 Przedsiębiorstwo Budowlane UNIBUD Ltd Sp. z o.o. ul. Gulińskiego 9 27-400 Ostrowiec tel. 262 05 41 Dokumenty kadrowe i płacowe
ORMED - Zakład Doświadczalny Techniki Medycznej przy OBRTM ul.Wiślicka 6 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
ORGPOST - Ośrodek Organizacji i Normowa- nia Pracy, Handlu i Usług ul.Nowy Świat 54/56 Warszawa Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
OPTIMUS NEXUS Sp. z o.o. ul.Bobrowa 12 Gdańsk Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Dział Archiwum Zlikwidowanych Jednostek Organizacyjnych ul.Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk tel.301 - 05-71 dokumenty płacowe i kadrowe Suplement
Rolnicza Spółdzielnia Usługowo- Wytwórcza Kółek Rolniczych w Piekarach b. pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 866 1961-1965 Akta osobowe, kartoteki zarobkowe, niekompletne
OPTIMA Zakład Usług dla Potrzeb Rolnictwa w Olecku Olecko (dawniej –Wojewódzki Zakład Usług Wodnych) Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Opolskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Opolskie Przedsiębiorstwo Górniczo Geologiczne Przemysłu Materiałów Budowlanych „CERGEO” Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Konin ul. Hurtowa 1 Zakład Obsługi Administracji ul. 1 Maja 9 Konin tel. (063) 242 38 90 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Biuro Projektów w Nowym Sączu Nowy Sącz Małopolski Urząd Wojewódzki Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52 33 –300 Nowy Sącz Akta zakładowe
Wojewódzkie Biuro Obsługi Kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych Kraków ul. Kramerowska 9 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 1991-1998 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
RSW “Zwycięstwo” w Nowym Dworze Królewskim Archiwum Państwowe w Toruniu 499/II 1954-1956 Księga rozliczeń
Wojewódzkie Biuro Projektów Legnica Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Biuro Projektów Katowice ul. Astrów 10 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Opolskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Opolska Centrala Materiałów Budowlanych Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych i Mieszkaniowych Olsztyn 10 – 039 ul. Barczewskiego 11 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Ośrodek Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach Wojewódzki Ośrodek Informatyki- Terenowy Bank Danych ul. Mickiewicza 3 15 –213 Białystok tel. (085) 732 78 36 Akta osobowe
Gmina Pianów - akta gminy Archiwum Państwowe w Kielcach 640 1945 - 1954 Tylko osobowa, niekompletna
Gmina Nowosolna - akta gminy Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 254 1952-1953 karty wynagrodzeń
Ośrodek Hodowli Zarodowej Susz Ośrodek Hodowli Zarodowej SUSZ Sp.z.o.o. w Dąbrówce 82 - 540 Susz tel.(0-55) 278 60 82 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Ośrodek Doskonalenia Krynica Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanymi Olsztyn Archiwum „Polmaxpol” Spółka z o.o., Kolonia 111 C 12 –140 Świętajno tel. 022 / 742 82 07 lub 090 / 28 27 95 dokumenty kadrowe i płacowe
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa ul.Pstrowskiego 16 Olsztyn Olsztyńska Hodowla Ziemniaka i Nasiennictowo OLZNAS-CN Sp.z o.o. ul.Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn tel.(0-89) 533 52 15 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Olecku Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Oleckie Przedsiębiorstwo Budowlane Olecko (dawniej – Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Olecku) Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Wojewódzki Zarząd Gospodarki Terenami Poznań Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (brak akt płacowych)