Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Giżycko (dawniej – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Białymstoku i Olsztynie) Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Ełk (dawniej – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Białymstoku i Olsztynie) Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego WPHW - Elbląg, ul. Linki 30 ( w skład WPHW wchodzi miejski handel detaliczny - podzielony w roku 1976 - tylko część przemysłowa) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Częstochowa ul.Racławicka 2 Zakład Obsługi Zamiejscowych Oddziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie dokumenty osobowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Augustów (dawniej – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Białymstoku i Olsztynie) Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Nadnoteckie Zakłady Meblarskie w Białośliwiu Zakład Obsługi Administracji w Pile 64 920 Piła Al. Niepodległości 33 / 35 Akta zakładowe (karty wynagr. z lat 1979 - 1993)
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami Kraków /ostatnia nazwa „PTHW” Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego, Kraków, ul. Wyki 3 / Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Dokumentacja pracownicza 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi ul.Zelwerowicza 16/18 50-950 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARGED” ul.Wita Stwosza 12 50-950 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „Prosnavia” w Ostrowie Wlkp. Archiwum b. Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu ul. Kolegialna 4 (akta osobowe) b. Urząd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. (akta pozostałe) Akta osobowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „Flisak” w Tarnobrzegu z / s w Sandomierzu Sandomierz 27 – 600 ul. Sokolnickiego 3 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „FLISAK” w Sandomierzu ul. Sokolnicka 6 Archiwum Zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ul. 1 Maja 4 A 39-400 Tarnobrzeg tel. (015) 822 15 95 wew. 315 Dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej „El – Tourist” Elbląg 82 – 300 ul. Grunwaldzka 49 Przedsiębiorstwo Usługowo – Turystyczne „Sowa” ,Usługi Archiwistyczne ul. Grunwaldzka 49 82 – 300 Elbląg tel. 055 / 233 74 22 dokumenty osobowe i płacowe
Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Osłej Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu 1954-57 niekompletne
Nadleśnictwo Rzeniszów Archiwum Państwowe w Częstochowie 180/II 1940-1944 tylko płacowe
Nadleśnictwo Grabarka Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 153 1940-1944 wykazy pracowników niekompletne
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnobrzegu z / s w Stalowej Woli Stalowa Wola 37 – 450 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 39 – 400 Tarnobrzeg dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Krosno 38 – 400 ul. Fredry 12 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kielce, ul. Mielczarskiego 125 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 139/143 tel. 368 42 80 Dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów „DROGBUD” Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Modrzejów-Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. Archiwum Państwowe w Częstochowie 172/II 1934-1947 wykazy stanu zatrudniena oraz wysokości zarobków
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Białystok 15 – 003 ul. Sienkiewicza 67 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Tarnobrzegu z/s w Sandomierzu Archiwum Zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ul. 1 Maja 4 A 39-400 Tarnobrzeg tel. (015) 822 15 95 wew. 315 Dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Lipowa 22 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 dokumentacja kadrowa 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017- 00188672
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Łomża 18 – 400 Al. Legionów 141 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Wojewódzkie Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Suwałkach z siedzibą w Olecku - Olecko Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Wojewódzkie Biuro Projektów 42-200 Częstochowa ul.Jasnogórska 34/36 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Przemyślu ul. Waygarta 8 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krośnie Krosno 38 – 400 ul. Lewakowskiego 27 b Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 38 – 400 Krosno dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Przemyślu ul. Matejki 1 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe ( 1986 – 02.1989 )
Wojewódzkie Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Poznań ul. Św. Marcina 46 / 50 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta osobowe i akta płacowe pozostały w zlikw. z-dzie pracy)
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Mafamet Spółka z o.o. w upadłości, 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Przasnyska 77 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1997-2004 osobowa SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lublin ul.Świerczewskiego Zakład Obsługi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ul.Spokojna 4 20-914 Lublin tel.(0-81) 74 24 292 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego Wrocław, 50-950 ul.Rzeźnicza 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu 68 1952-57 niekompletne