Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Studium Nauczycielskie w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu 458 1957- 1971 akta osobowe
Stacja Hodowli Roślin Chełmo Hodowla Roślin Nieznanice Sp.z o.o. 42-270 Kłomnice Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych Gołębiew PlantiCo HiNO Gołębiew Sp.z o.o. 99-300 Kutno Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Spółka z o.o. OLEKS ul.Cmentarna 6 A Strzelce Krajeńskie Wydział Administracyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul.Jagiellończyka 8 0-95 7215 396 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Spółdzielnie rzemieślniczo-usługowe z okręgu olsztyńskiego Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku 67 1952-1967 niekompletne listy płac, akta personalne
Spółdzielnia Warsztaty Mechaniczne Kraków /ostatnia nazwa „STALMET” Krakowskie Zakłady Metalowe, Kraków, ul. Dąbrowskiego 16/ Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31–156 Kraków Akta zakładowe
Spółdzielnia Zrzeszenie Budowy Domów jednorodzinnych “Zgoda” w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku; Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok; tel. 743 56 03, fax. 743 56 55; e-mail:sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl; www.bialystok.ap.gov.pl 336 1956-1959 Akta osobowe za 1956-1959, listy płac za 1956-1958
Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Tomaszowie Maz. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 142 1949-1957 tylko listy płac
Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie daw niej K. Szwede Archiwum Państwowe w Częstochowie 150/II 1939-1945 tylko płacowa
Spółdzielnia Wojskowa “Centrum” w Toruniu Archiwum Państwowe w Toruniu 487/II 1946-1948 Kartoteki członków
Spółdzielnia Wielobranżowa “Naprzód” w Rawie Maz. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Rawie Mazowieckiej 234/RM 1949-1955 Listy płac
Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Nowej Rudzie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 509 1961 - 1967 Listy płac i akta osobowe
Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Kiełczowie b. pow. oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 862 1962-1965 Angaże pracowników, kartoteki zarobkowe, listy płac, akta osobowe, niekompletne
Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza w Legionowie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim 176/NDM 1962-1971 Akta osobowe
Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Zimnicy b. pow. oleśnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 899 1967 Listy płac, akta osobowe, niekompletne
Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Warszawie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 1197/I 1963-1970 Akta osobowe
Spółdzielnia Usług Transportowych PRZEWOŹNIK Archiwum Państwowe w Poznaniu 1262 1953 – 1971 akta osobowe
Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „JUWELIA – BIS” Poznań ul. Kraszewskiego 26 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1987 r.)
Spółdzielnia Usług Przewozowych “Transport” w Lublinie z lat 1953-1977 Archiwum Państwowe w Lublinie 959 1976 1968-1977 akta osobowe listy płac
Spółdzielnia Usług Budowlanych w Warszawie Archiwum Państwowe m. st. Warszawy 430/I 1952-1960 Akta osobowe
Spółdzielnia Spożywców Pracowników Filmowych z odp. udziałami w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 701 1945-1946
Spółdzielnia Robotnicza dla Eksploatowania Huty Szkła Stradom w Częstochowie Archiwum Państwowe w Częstochowie 172/II 1934-1939 wykazy stanu zatrudnienia oraz wysokości zarobków
Spółdzielnia Produkcyjna ZWYCIĘSTWO w Kliszkowicach b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna ZŁOTY KŁOS w Mrokocinie powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 258 1952 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ w Brzeźnicy powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 228 1951 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna w Drozdowicach b. pow. górowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 856 1952-1957 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna PRZEŁOM w Zawoni b. pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna POKÓJ w Krzelkowie powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 508 1950 - 1958 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna POKÓJ w Jemnej powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 245 1951 - 1957 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna Ogrodniczo-Hodowlana “Plon” w Krasnołęce Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku 194 1957-1963 księgi obrachunkowe z pracującymi-niekompl.
Spółdzielnia Produkcyjna im. T. Kościuszki w Dzbanowie powiat Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 237 1951 - 1956 Dniówki obrachunkowe Niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna NOWY ROK w Piotrowicach Małych b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna JEDNOŚĆ w Jaworze b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1954-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna im. 8 Marca w Dziewiętlinie b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1953-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidenc. dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna im. 22 Lipca w Pakosławsku b. pow. milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 857 1953-1955 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Produkcyjna ( brak nazwy) w Wądrożu b. pow. wołowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 870 1955-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Kraśniku Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku 94 1961-1973 1952-1973 listy płac, akta osobowe
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa “Dobrobyt” w Jarosławiu Archiwum Państwowe w Przemyślu 723 1953-1956 akta osobowe
Spółdzielnia Robotnicza “Współpraca” z odp. udziałami w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 701 1946-1951
Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego “Zabawka” w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 697 1950-1956