Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych „IGLOTECH” Świdnica Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Średzkie Zakłady Tkanin Technicznych „TKATEX” w Środzie Wlkp. Środa Wlkp. ul. Kegla 8 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1975 r.)
Śląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego Kraków - Filia w Brzesku /ostatnia nazwa Krakowskie Fabryki Mebli, Kraków, ul. Zakopiańska 26/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe ( 1948 – 1975 ) 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
TARPAN Sp. z o.o. Zakład Nr 8 Grodzisk Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
TARPAN Sp. z o.o. Zakład Nr 6 Swarzędz ul. Nowy Świat Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
TARPAN Sp. z o.o. Zakład Nr 5 Poznań ul. Kazimierza Wielkiego Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
Wojewódzkie Towarzystwo Upowszechniania Kultury w Łodzi Archiwum Państwowe w Łodzi 928 1964-1975 tylko akta osobowe
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wikliniarsko-Trzciniarskiego w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie b. nr 1956-71 akta osobowe
Teatr Marionetek “Chochlik” Częstochowskiej Rodziny Marionetkowej Spółdzielnia z odp. udz. Archiwum Państwowe w Częstochowie 54/I 1946 tylko płacowa
TARPAN Sp. z o.o. Zakład Nr 3 Poznań ul. Sikorskiego Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1976 r.)
Średzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Środzie Wlkp. Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Średnia Szkoła Zawodowa w Pilźnie Archiwum Państwowe w Rzeszowie 88 1948-1957 osobowe
Szkoła Podstawowa dla pracujących (eksternów) w zakresie programu nauczania kl. siódmych i ósmych w powiecie lipskim Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 287 1975 Tylko osobowa, niekompletna
Szczecińskie Zakłady Ceramiki Budowlanej Cegielnia w Kluczewie. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 211 1949 Listy płac cegielni m – c IV, IX, X oraz różne cegielnie ( akta niekompletne ).
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „LAS” Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi „POLSURWIS” Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i Nasiennictwa Szczecin Poznańska Hodowla Roślin Sp.z o.o. w Tulcach k/ Poznania ul.Kasztanowa 5 63- 004 Tulce tel. (0-61) 879 81 99 Dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Szczecińska Stocznia Rzeczna Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Szczecińska Fabryka Urządzeń Wagonowych „FAKON” Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Średnia Szkoła Zawodowa Krawiecka Żeńska w Łodzi ul. Kilińskiego 109, Orzeszkowej 31 Archiwum Państwowe w Łodzi 763 1950-1951 tylko listy płac
Śląski Instytut Naukowy ul.Graniczna 32 Katowice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Śląskie Stowarzyszenie Górnicze Wrocław- Filia w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 632 1939-1945 osobowe
Suwalskie Zakłady Obuwia Suwałki 16 – 400 ul. Sportowa 44 Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Suwalskie Zakłady Drobiarskie Suwałki 16 – 400 ul. Kościuszki 103 Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Suwalskie Przedsiębiorstwo Turystyczne „WIGRY” w Suwałkach Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Śląska Gra Liczbowa „KAROLINKA” ul.Tyszki Katowice Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Szpital Powiatowy w Łasku Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 4 1945-1950 tylko listy płac
Szpital Powiatowy im. Mjr Dr Anki w Iłży Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Starachowicach 125 1945 - 1960 Tylko osobowa, niekompletna
Suwalskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” Suwałki 16 – 400 ul. Sejneńska 51 Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Suwalskie Przedsiębiorstwo Nasienne „CENTRALA NASIENNA” Suwałki 16 – 400 ul. Piaskowa 2 Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Archiwum Zakładowe w Białymstoku – Białystok, ul. Mickiewicza 3; tel. 85 743 94 93; e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl; www.bialystok.uw.gov.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2738/2017; UNP: 2017:00308695
Zarząd Gminy Widawa Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Pabianicach 24 1945-1954
Zakład Produkcji Pomocniczej Starczanów Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Szkoła Przysposobienia Przemysłowego nr 17 w Bielawie Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie 148 1946-1951 Akta osobowe, niekompletne
Szkoła PZPW (II) nr 35 i 36 w Łodzi ul. Sędziowska 8 i Magistracka 21 Archiwum Państwowe w Łodzi 788 1948-1952 tylko akta osobowe
Szkoła Przysposobienia Przemysłowego nr 46 w Łodzi ul. Przyszkole 46/56 Archiwum Państwowe w Łodzi 769 1947-1950
Szkoła Przysposobienia Przemysłowego nr 40 w Łodzi ul. Szczytowa 1 Archiwum Państwowe w Łodzi 768 1947-1955 tylko akta osobowe
Suwalskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Augustowie Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Suwalskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Pojezierze” Suwałki 16 – 400 ul. Reja 54 B Archiwum Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki Tel.(087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Suwalski Kombinat Budowlany „POJEZIERZE” w Suwałkach Podlaski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe ul. Noniewicza 10 16 – 400 Suwałki tel. (087) 566 62 20 w. 206, fax. 566 21 66 dokumenty kadrowe i płacowe
Szkoła Przemysłowa PZPB nr 9 w Łodzi ul. Łąkowa 1 Archiwum Państwowe w Łodzi 782 1946-1951