Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Modernizacji i Projektowania „PREMA-PROJEKT” Łódź, ul. A. Struga 16 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi Lwówek Śl. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi w Jeleniej Górze Archiwum, ul. Hirszfelda 15a, 58-560 Jelenia Góra, tel. (0-75) 764 73 300 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” Częstochowa ul.Bór 166 „CENTROSTAL# S.A. ul.Bór 166 42-200 Częstochowa tel.365-90-46 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS Poznań ul. Magazynowa Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1980 r.)
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „MEPROZET”” Ustroń-Nierodzim ul. J.Kreta 2 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Melioracyjno–Budowlane w Dachowie Dachów Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Drewbet” Bartoszyce 11 – 200 ul. Warszawska 22 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa Bystrzyca Kłodzka Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Mechanizacji i Transportu Górki k/ Kwidzyna 82 – 500 Firma Usługowo – Handlowa Archibald s. c. , Janusz Charytoniuk i Krzysztof Sadowski ul. Szarych Szeregów 7 / 4 82 – 300 Elbląg tel. 055 / 233 08 76 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” Nidzica /przekształcenie w JSSP/ „Izolacja” S. A. Nidzica ul. Leśna 30 13 – 100 Ostróda tel. 625 33 11, fax. 625 29 28 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Naprawy Sprzętu Transportowego ul.Rakowiecka Warszawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul.Rakowiecka Warszawa akta osobowe i dokumenty płacowe
Przedsiębiorstwo Modernizacji Procesów Technologicznych „NOWOTECH” Katowice ul.Gen.Hallera 8 Urząd Miasta w Katowicach ul.Młyńska 4 40-098 Katowice dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne – Zakład Rolno – Gospodarczy Szepietowo 18 – 210 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach tel. (087) 566 35 91 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Gospodarki Maszynami w Kielcach ul. Ściegiennego 264 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Montażowych „PROZMONT” ul.Strzelców Bytomskich 100 Bytom Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/610A/27/2009/SEke i 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych Świdnica Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zakład Obsługi Administracji Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidow. ul.Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin tel.4303-379 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne Michorowo Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne Czerwony Dwór Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne Bystrze Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Jarosławiu z / s w Szówsku ul. Reymonta 2 Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Olsztyn 10 – 409 ul. Lubelska 46 Budimex Olsztyn Spółka Akcyjna 10 – 310 Olsztyn ul. M. Zientary Malewskiej 65 tel. (089) 533 14 73 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalnego „KOMPRI” w Kielcach ul. Ściegiennego 175 Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, ul. Skrajna 61, 25-650 Kielce, tel. (041) 342-19-23, 347-22-80, 347-22-90 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno–Montażowych Budownictwa Rolniczego w Przeworsku (PRIM) Podkarpacki Urząd Wojewódzki Delegatura w Przemyślu Plac Dominikański 3 37 – 700 Przemyśl dokumenty kadrowe i płacowe /niekompletne/
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego ul.Galińskiego 22 52-315 Wrocław Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl.Powstańców 1, 50-951 Wrocław, tel. (0-71) 340 66 16; 340 64 80 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno–Montażowych Budownictwa Rolniczego Poznań ul. Pokrzywno 8 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta płacowe od 1979 r.)
Przedsiębiorstwo Rolne Barzyna Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Stolarskich Łódź, ul. Wedmanowej 5/7 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego Ostróda 14 – 100 ul. Przemysłowa 8 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego Łódź, ul. Zakładowa 145 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno -Montażowych Budownictwa „PRIM” w Ozimku Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Ełku - Ełku Urząd Miejski w Suwałkach – 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 87 562 80 00, bip@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl dokumenty kadrowe i płacowe 992700/611/2739/2017-SAK; 2017-00308682
Przedsiębiorstwo Rolne „WENEDA” w Barentach Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Rolne „PIĄTKA” w Lisewie Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 82 – 300 Elbląg ul. Nowodworska 10 b tel. 055 / 232 45 97 dokumenty osobowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Nowym Sączu Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Gniezno ul. Reymonta 32 Archiwum Zakładu Obsługi Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Akta zakładowe (akta osobowe i akta płacowe pozostały w zlikw. z-dzie pracy)
Robotnicza Spółdzielnia Pracy “Wagarz” w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie 1322 1951-60 akta osobowe
Robotnicza Spółdzielnia Pracy “Odrodzenie” w Szczecinie Archiwum Państwowe w Szczecinie b. nr 1951-62 akta osobowe
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “Sześciolatka” w Radzyniu Archiwum Państwowe w Toruniu 521/II 1955 Księga rozliczeń
RR Donnelley Kielce S.A. w likwidacji, ul. Aleja Solidarności 24 - Kielce;, al. Solidarności 24 ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Instalacyjnych Świdnica Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Zbożowo Młynarskiego „PREMO” Opole Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Zakład Obsługi ul.Oleska 125 45 -233 Opole tel.4579964 Archiwum Akt Jednostek Zlikwidowanych Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego „SZKŁOMONT” Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Remontowo–Montażowe Handlu Wewnętrznego Kraków /ostatnia nazwa „SPOMASZ” Przeds. Remontowo- Montażowe, Kraków, ul. Wielicka 44c/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe (1965 – 1975) 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Opatów, ul. Ćmielowa 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Ćmielowska 4 27-500 Opatów tel. 868 20 33 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego w Legnicy Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu w Legnicy Archiwum Zbiorcze dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Robót Gipsowych „MONTOGIPS” ul.Naftowa 1 Sosnowiec Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK
Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych i Elektroenergetycznych Kraków ul. Śliczna 34 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe 992700/611/557/2017-SAK; UNP: 2017-00064009
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Końskie, ul. Zielona 7 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o. ul. Zielona 7 26-200 Końskie tel. 372 61 70 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Remontowo–Montażowe Elbląg 82 – 300 ul. Browarna 71 (działające przy Zakładach Piwowarskich w Elblągu) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn dokumenty osobowe i płacowe 992700/611/231/2017-SAK; UNP: 2017-00029269
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo– Mostowych w Górze Wojewódzka Agencja Usługowo – Doradcza S. A. w Lesznie ul. Krótka 4 64 – 100 Leszno tel. 529 96 97 dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Remontowo–Montażowe „PROMER” Kraków /ostatnia nazwa „SPOMASZ” Przeds. Remontowo- Montażowe, Kraków, ul. Wielicka 44c / Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu Wydział Organizacji i Kontroli Archiwum Zakładowe; ul. Jagiellońska 52, 33-300 NOWY SĄCZ, tel. 18 5402406; 18 5402337; fax. 18 4437193 Akta zakładowe (1976 – 1980) 992700/611/557/2017-SAK; 2017-00064009
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Wilkowie b.pow. trzebnicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 869 1950-1956 Księgi rozlicz. z prac. i ewidencji dniówek obrach., niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Roztoce powiat Bystrzyca Kłodzka Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 171 1953 - 1957 Dniówki obrachunkowe niekompletne
Rolniczy Zespół Spółdzielczy “Przełom” w Olszanicy (pow. złotoryjski) Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy 179-181 1953-1956 ewidencja dniówek obrachunkowych- niekompletne
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „PROLMET” Łódź, ul. Wólczańska 45/47 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Zakład Obsługi Administracji ul. Żeromskiego 87 Łódź tel. 637 39 25 Dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Węglowego Wałbrzych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Zakład Obsługi Urzędu - Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu ul.Słowackiego 24 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842-28-95 Archiwum Zakładu dokumenty kadrowe i płacowe
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Węglowego Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 122 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl dokumenty osobowe i płacowe 992700/6116/1/2014-SAK